Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Lastovsko otočje

posidonia-oceanica-pplastovskootočje-udruga-sunce

U sklopu usluge „Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Lastovsko otočje“, Udruga Sunce provesti će četvrto uzastopno praćenje stanja livada posidonije. Ovakva mjerenje od iznimne su važnosti za provedbu potrebnih mjera očuvanja jer omogućuju praćenje njihove učinkovitosti u zaštiti ovog iznimno važnog staništa.

Posidonia oceanica morska je cvjetnica i endem Sredozemnog mora. Upravo se njene livade posidonije smatraju najvažnijim ekosustavom Sredozemlja. Unatoč širokoj rasprostranjenosti, ugrožene su brojnim ljudskim djelovanjima, a najveći pritisak uzrokuje sidrenje i nautički turizam.

Naziv usluge: Monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica na području Parka prirode Lastovsko otočje

Usluga uključuje provedbu terenskog praćenja stanja livada posidonije na području Parka prirode Lastovsko otočje, obradu podataka i izradu izvješća s kartografskim prikazima i  usporedbom rezultata iz prethodno provedenih istraživanja.

Naručitelj usluge: Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“

Trajanje usluge: 16.08.2022. – 01.02.2023.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol. E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Zašto su prirodne plaže važne? (2022)

Kako smo otišli na ronilački vikend u Milnu? (2022)

Što biolozi mjere ispod morske površine? (2022)

Zašto je važno provesti monitoring? (2022)