Raspisan Natječaj za najbolje idejno rješenje za Plastic Smart Gadget!

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Hrvatske, motivirane za zaštitu okoliša, da se prijave na Natječaj za osmišljavanje Plastic Smart Gadgeta, odnosno predmeta, koji će biti distribuiran u sklopu projekta Plastic Smart Cities.

Cilj projekta, koji se provodi u suradnji  Udruge Sunce Split, Grada Dubrovnika i WWF Mediterranean Marine inicijative, je borba protiv onečišćenja okoliša plastikom i smanjenje korištenja jednokratne plastike u gradu Dubrovniku, odnosno sprječavanje dotoka plastike u prirodu do 2030. godine i smanjenje količine plastike u odloženom komunalnom otpadu za 55% na razini grada do 2025. godine.

Ideja natječaja je izrada predmeta za višekratnu upotrebu koji snažno doprinosi smanjenju nastanka otpada.

PRIJEDLOG PREDMETA MORA ZADOVOLJITI NEKOLIKO KLJUČNIH ZAHTJEVA:

  • predloženi predmet mora doprinositi smanjenju nastajanja plastičnog otpada
  • predloženi predmet mora biti predmet za višekratnu upotrebu te mora poticati pojedinca na usvajanje principa „ponovo koristi“
  • predloženi predmet mora sadržavati element inovativnosti (npr. izrađen od reciklirane plastike, novih alternativnih materijala, inovativnog dizajna ili slično)
  • proizvodnja predmeta ne smije biti skuplja od 30 eura bruto (uključujući sve poreze) po predmetu (planira se proizvodnja od minimalno 250 predmeta)
  • vizualno rješenje predloženog predmeta mora uključivati logotipove Grada Dubrovnika i Plastic Smart Cities inicijative
  • predloženi predmet mora se moći proizvesti, odnosno mora biti dostupan za distribuciju do kraja rujna 2021. te je potrebno dostaviti dokaz o postojanju minimalno dva gospodarska subjekta koji predloženi predmet mogu proizvoditi unutar vremenskog i cjenovnog limita te u ukupnoj količini ne manjoj od 250 predmeta.

Pobjednik Natječaja, čije će idejno rješenje pridonijeti realizaciji cilja projekta, bit će nagrađen s 500 eura neto, a rezultat će se objaviti 3. srpnja 2021. godine, na dan kad bi u Hrvatskoj trebala zaživjeti primjena EU Direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.  Proizvodnja se planira do kraja rujna 2021. godine, a predmet će se distribuirati na događanjima tijekom trajanja projekta, uz mogućnost nastavka proizvodnje i distribucije od strane Grada Dubrovnika i Udruge Sunce Split nakon završetka projekta.

Za prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  • ispunjeni Obrazac prijave i
  • idejno rješenje (skicu, grafičko rješenje, mock-up ili slično).

OBRAZAC I IDEJNO RJEŠENJE POTREBNO JE DOSTAVITI na [email protected]naslovljeno s „Prijava na Natječaj za izradu Plastic Smart Gadgeta“ do 30. lipnja 2021.

PSC

Kandidat može predložiti više od jednog idejnog rješenja, ali svako rješenje mora biti zasebno poslano sukladno elementima ovog Poziva (uz zasebni obrazac). Prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u Pozivu, neće se razmatrati. Pobjednika će izabrati povjerenstvo sastavljeno od dva predstavnika Udruge Sunce Split, dva predstavnika Grada Dubrovnika i vanjskog suradnika.

Odnosi Udruge Sunce Split kao Naručitelja i odabranog dobitnika bit će regulirani posebnim ugovorom. Dodjelom nagrade za dobitnika Natječaja, natječajni rad, odnosno izabrano idejno rješenje, postaje vlasništvo Udruge Sunce Split i Grada Dubrovnika koji ga dalje imaju pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja autora rada.

Udruga Sunce Split i Grad Dubrovnik neće koristiti idejna rješenja koja nisu izabrana na Natječaju bez posebnog dopuštenja autora rješenja.

Za sva dodatna pitanja, javite se voditelju projekta Marinu Spetiču putem e-mail adrese: [email protected].

Sve dodatne informacije i uvjete moguće je pronaći u Obrascu prijave.

Tagovi: