Edukacija djece i mladih o važnosti prirode, okoliša i održivog razvoja

Došlo je vrijeme kada od rođenja, pa do smrti trčimo. Trčimo u vrtić jer roditelji moraju na vrijeme doći na posao, trčimo u školu jer tada već sami moramo naučiti dolaziti na vrijeme. Trčimo na fakultete, za karijerom, stanom, autom…
Osnujemo vlastitu obitelj i nastavljamo se užurbano kretati kroz život. Osvrnemo li se ikada i zapitamo: Što se događa u prirodi i okolišu, živom svijetu oko mene dok ja potrošački i maratonski jurim kroz život?
Djeca i mladi često upadaju u kolotečinu života ne osvrćući se oko sebe, a u posljednje vrijeme stvaraju i vlastite virtualne živote. Već od rane osnovne škole stvaraju svjetove bez šuma, mora, rijeka i planina, svjetove u kojima se „gužvaju poruke SMS-a, Twittera i Facebooka”.
Udruga Sunce smatra da već od malih nogu, kroz vrtić, a kasnije još više kroz školu trebamo i možemo djeci razviti ljubav i poštovanje prema prirodi i očuvanom okolišu. Želimo kod djece i mladih razviti razumijevanje duhovnih i materijalnih aspekata očuvane prirode i okoliša koji doprinose kvaliteti našeg života.
Stoga Sunce kroz radionice i predavanja godišnje uključuje do 1500 učenika i njihovih nastavnika, izrađuje edukativno – informativne materijale za učenike, nastavnike i javnost, ukazuje na probleme u okolišu i nudi rješenja te kroz organizaciju javnih događanja, Zelenih izleta i edukativnih projekata obrađuje različite teme vezane za zaštitu okoliša i prirode te promociju održivog razvoja.
Sve ove aktivnosti imaju jedan zajednički cilj, a to je utkati djeci i mladima ljubav i potrebu za prirodom koju će čuvati za sebe i svoje potomke jer, da citiramo senegalskog znanstvenika i zaštitara prirode Baba Diuma, “Na kraju ćemo sačuvati samo ono što volimo, volit ćemo samo ono što razumijemo, a razumjet ćemo samo ono što smo naučeni.”