Zeleni izleti – mali koraci za održivo društvo

U sklopu edukacije djece i mladih o prirodi i njezinim ekosustavima, te razvoja društvenog poduzetništva, Sunce organizira edukacijske izlete u prirodu. 

Zelene izlete namijenili smo i prilagodili učenicima svih razreda osnovnih škola kako bismo im pružili priliku za povezivanje i razumijevanje prirode, upoznali ih s osnovnim sustavom funkcioniranja prirodnih procesa te omogućili im da uživaju u učenju druženjem.

Što su to Zeleni izleti?

Zeleni izleti:

  • educiraju učenike u prirodi, o prirodi i njezinim ekosustavima
  • omogućavaju učenicima razumijevanje prirode i povezivanje s prirodom
  • služe za stjecanje znanja o vrijednostima ekosustava
  • upoznaju učenike s principima ekološki-odgovornog ponašanja i potiču ih na njihovo prakticiranje u svakodnevnom životu.

Tko organizira Zelene izlete?

Zelene izlete organizira Sunce u suradnji s turističkim agencijama. Voditelji aktivnosti edukatori su i volonteri Sunca.

Kome su namijenjeni i kako izgledaju Zeleni izleti?

Zeleni izleti namijenjeni su i prilagođeni učenicima svih razreda osnovnih škola.

Zašto izabrati Zeleni izlet?

  • Nastava postaje raznolikija i sadržajnija, a učenici samostalniji, odgovorniji i kreativniji. 
  • Razvija se odgovorni odnos djece prema prirodi i okolišu.
  • Potiče se razvoj zdravih stilova življenja, navike šetnje i boravka u prirodi.
  • Podržava se rad Sunca na području društvenog poduzetništva čiji je cilj održivo riješiti kritične društvene probleme.