Sunce razvija komunikacijske strategije za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica

Sunce razvija komunikacijske strategije za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica
Udruga Sunce u sklopu projekta SEA-Med koordinira i pruža stručnu podršku parkovima prirode Lastovsko otočje i Telašćica u izradi njihovih prvih komunikacijskih strategija.
Uloga komunikacijskih strategija je osiguranje da se uloga, vizija, ciljevi, aktivnosti i rezultati ovih zaštićenih područja ispravno, kontinuirano i dosljedno komuniciraju prema njihovim korisnicima (lokalnom stanovništvu, posjetiteljima, ribarima,…) i zainteresiranoj javnosti.
Izradom i provedbom komunikacijskih strategija doprinosimo izgradnji percepcija ovih parkova kao područja jedinstvene prirodne i kulturne baštine, bolje komuniciramo ulogu javnih ustanova u njihovoj primarnoj zadaći – očuvanju bioraznolikosti i kulturnog nasljeđa, potičemo uključivanja lokalnog stanovništva u rad parkova,  smanjujemo mogućnost sukoba oko korištenja prirodnih i prostornih resursa, ali i promoviramo transparentno poslovanje javnih institucija koje upravljaju parkovima.
Izrada strategija započela je trodnevnom radionicom (1. do 3. rujna) u Splitu kojoj su prisustvovali zaposlenici parkova na čelu sa ravnateljima, stručnim voditeljima i voditeljima nadzorne službe, predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode i WWF Adria koji su ujedno i projektni partneri. Uz predstavnike Sunca radionicu je vodila gđa. Corinne Brunois, konzultantica za komunikacije sa dugogodišnjim iskustvom u planiranju komunikacije u sektoru zaštite prirode.
Izradu strategija ćemo nastaviti radionicama u pojedinim parkovima, a predviđen zavrđetak je prosinac ove godine. Strategije su planirane za period od 2015. do 2020.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET