Stanje šume na Marjanu zabrinjavajuće

Udruga Sunce se dugi niz godina bavi uspješnošću upravljanja zaštićenim područjima Hrvatske, pa je tako došao red i na našu Park šumu Marjan. Park šuma Marjan je od iznimne važnosti gradu i njegovim stanovnicima: „pluća grada“ koja su istovremeno i simbol Splita. S obzirom na biološku starost šume, pojačano sušenje borova, učestale primjedbe građana vezane uz zaštitu i održavanje Park šume Marjan zaprimljene na Zeleni telefon, te dosadašnje zamijećene aktivnosti održavanja šume, u sklopu projekta „Odgovorno za prirodu” odobrenog u okviru EU natječaja IPA 2012 “Building Local Partnerships for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natural Resources – Odgovorno za prirodu” krenulo se u izradu elaborata “Procjena stanja šuma u Park šumi Marjan u Splitu”.
Elaborat je na temelju dostupne dokumentacije i terenskog uvida izradio dipl.ing.šum. Milan Arvay, ovlašteni sudski vještak za šumarstvo. U Elaboratu možete pročitati o stvarnom stanju u kojem se nalazi Park šuma Marjan, a sve je popraćeno fotografijama šume i relevantnim dokumentima.
Cjeloviti Elaborat možete pročitati na ovom linku (verzija Elaborata za Web je sa smanjenom kvalitetom fotografija, pa ako želite verziju s boljom kvalitetom javite nam se na [email protected] pa ćemo vam poslati E-mail-om). Uz Elaborat smo pripremili i sljedeće dokumente koje možete pročitati klikom na link: Predgovor, Sažetak i Zaključci i preporuke.
Vjerujemo da će podaci iz Elaborata pomoći poboljšanju zaštite, održavanja i gospodarenja Park šumom Marjan što je u interesu svih građana grada Splita i okolice.

Tagovi: