Odgovorno za prirodu

Odgovorno za prirodu

Dvogodišnji projekt „Odgovorno za prirodu“  započeo je u 11. studenog 2015. godine. Udruga Sunce je nositelj projekta dok su partneri na projektu Udruga BIOM, Društvo Marjan te Ekonomski fakultet Split. Pravni fakultet iz Splita suradnik je na projektu.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim  resursima u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi su:

 • Povećati transparentnost rada ustanova odgovornih za upravljanje prirodnim resursima  i poboljšati sudjelovanje javnosti kao temelj za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u upravljanju prirodnim resursima.
 • Razmijeniti iskustva između sektora i izgraditi kapacitete organizacija civilnoga društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i među sektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima.
 • Izgraditi suradnju s pravnim i ekonomskim fakultetom kako bi pružili  interdisciplinarna znanja za monitoring  pristupa informacijama, otvorenosti lokalne uprave i učinkovitosti upravljanja prirodnim dobrima.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

 • Analiza trenutne razine informiranja i uključivanja javnosti u upravljanje zaštićenim područjima.
 • Evaluacija usluga ekosustava park šume Marjan i analiza efikasnosti upravljanja.
 • Analiza provedbe zakonskih obveza vezanih uz sudjelovanje javnosti u okolišnim procesima na županijskim razinama.
 • Dva nacionalna seminara vezana uz uključivanje javnosti u upravljanje zaštićenim područjima i procjene utjecaja na okoliš/procjena utjecaja na ekološku mrežu.
 • Direktno sudjelovanje i pružanje podrške lokalnim OCD-ima i građanskim inicijativama u postupcima procjene utjecaja na okoliš i donošenja planova upravljanja prirodnim resursima.
 • Razvoj i provedba komunikacijske strategije i plana za cjelokupni projekt uključujući i provedbu komunikacijske kampanje za promociju vrijednosti i dobrog upravljanja Park šumom Marjan.
 • Seminari o Arhuškoj konvenciji i pravnim slučajevima u EU vezanim uz prirodne resurse te o sektorskim planovima gospodarenja prirodnim resursima i mogućnostima sudjelovanja javnosti.
 • Razvoj i provedba programa dugoročnog volontiranja i programa društveno korisnog učenja za studente Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Očekivani rezultati su:

 • Povećana dostupnost referentnih informacija za aktivnosti zagovaranja građana i OCD-a i poboljšane trenutne prakse informiranja javnosti u upravljanju prirodnim resursima.
 • Povećano uključivanje partnera te lokalnih OCD-a i građanskih inicijativa u postupke procjene utjecaja na okoliš i donošenje sektorskih planova za upravljanje prirodnim resursima  te povećan njihov utjecaj na ciljanu publiku.
 • Povećano znanje OCD-a o pravnim alatima u zaštiti okoliša, sudjelovanju javnosti i evaluaciji usluga ekosustava kao osnovama za nadzor i zagovaranje za odgovorno upravljanje prirodnim resursima.
 • Razvijen program volontiranja i program društveno korisnog učenja za sudjelovanje studenata prava i ekonomije u praćenju pristupa informacijama, otvorenosti lokalne uprave i efikasnosti upravljanja prirodnim resursima.

sponzori novi

Ukupna vrijednost projekta je 181.500,08 Euro. Projekt financira Europska unija (85,48%) i sufinancira Ured za udruge Vlade RH (9,49%) u okviru EU programa Civil Society Organisations – Internal Control Mechanism for Safeguarding the EU Standards Grant Application Form IPA 2012 Building Local Partnerships for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natural Resources. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.