“Skupi, složi, savjesno odloži”: niz aktivnosti Udruge Sunce u Makarskoj

“Skupi, složi, savjesno odloži”: niz aktivnosti Udruge Sunce u Makarskoj

U Makarskoj će u organizaciji Grada i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4. lipnja biti održana tribina o održivom gospodarenju otpadom. Tribina se održava u sklopu aktivnosti projekta „Skupi, složi, savjesno odloži“, koji provodi Grad Makarska s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom.

Unutar projekta čiji su specifični ciljevi odvojeno prikupljanje otpada, kućno kompostiranje i ponovna upotreba predmeta, Udruga Sunce zadužena je za niz usluga, kao što su radionice za djecu, radijske emisije, informiranje i educiranje građana, izrada letaka i brošura te sudjelovanje u nekoliko javnih događanja. Također, zaposlenice Sunca sudjelovat će na obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja 31. svibnja 2019.

Radionice su planirane za djecu DV Biokovsko zvonce  i za učenike nižih razreda dviju osnovnih škola iz Makarske: Osnovne škole oca Petra Perice i OŠ Stjepana Ivičevića. Cilj im je izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom kod svojih građana, s naglaskom na sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, važnosti kućnog kompostiranja te ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada.

Učenike čeka i natjecanje predviđeno za jesen, a radovi će biti predstavljeni na Sajmu mogućnosti. Za pobjednike su predviđene glavne nagrade i prigodni pokloni te zahvale za sudjelovanje.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET