“Skupi, složi, savjesno odloži”: niz aktivnosti Udruge Sunce u Makarskoj

U Makarskoj će u organizaciji Grada i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4. lipnja biti održana tribina o održivom gospodarenju otpadom. Tribina se održava u sklopu aktivnosti projekta „Skupi, složi, savjesno odloži“, koji provodi Grad Makarska s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom.

Unutar projekta čiji su specifični ciljevi odvojeno prikupljanje otpada, kućno kompostiranje i ponovna upotreba predmeta, Udruga Sunce zadužena je za niz usluga, kao što su radionice za djecu, radijske emisije, informiranje i educiranje građana, izrada letaka i brošura te sudjelovanje u nekoliko javnih događanja. Također, zaposlenice Sunca sudjelovat će na obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja 31. svibnja 2019.

Radionice su planirane za djecu DV Biokovsko zvonce  i za učenike nižih razreda dviju osnovnih škola iz Makarske: Osnovne škole oca Petra Perice i OŠ Stjepana Ivičevića. Cilj im je izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom kod svojih građana, s naglaskom na sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, važnosti kućnog kompostiranja te ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada.

Učenike čeka i natjecanje predviđeno za jesen, a radovi će biti predstavljeni na Sajmu mogućnosti. Za pobjednike su predviđene glavne nagrade i prigodni pokloni te zahvale za sudjelovanje.

 

Tagovi: