Ronilački teren, Plat, HR

U periodu od 29.05. – 11.06.2017. na području Plata (HR)  odrađen je teren inventarizacije morskih staništa kao i uspostava i monitoring vrste Posidonia oceanicaUspostava monitoringa posidonije napravljena je uz pomoć dr.sc. Ivana Guala (International Marine Centre Loc. Sa Mardini, Torregrande, Oristano, Italy).

Na ronilačkom terenu u sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M”  ronilo je ukupno 9 ronioca 14 dana.

Zanimljivost na koju smo naišli prilikom jednog od urona je najveća riba od svih koštunjača, veliki bucanj (Mola mola). Ronioci su procijenili raspon peraja na 3,5 m. Inače, ova vrsta može narasti do 3,2 m dužine, odnosno 4,2 m raspona peraja.

Veliki bucanj nije zastupljen u ljudskoj prehrani na našim prostorima, a u prošlosti se od njegovog mesa izrađivalo ljepilo. Iako veći dio života provodi na dubinama do 200 m, često ga se može vidjeti kako bočno okrenut pluta na morskoj površini. Bucanj naime ima debelu i elastičnu kožu na kojoj se često nalaze nametnici, a plutajući na površini omogućuje pticama da se njima hrane. Iako nije strogo zaštićen, njegovo očuvanje je izrazito značajno budući je uvriježeno stajalište da u ekosustavu kontrolira rast populacije meduza.

Fotografije ustupila Jelena Belamarić.

Tagovi: