Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M

U srpnju 2015. započeo je projekt „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ skraćenog naziva „4M“ s kojim se želi potaknuti prekogranična suradnja Hrvatske i Crne Gore vezano za zaštitu podmorja.
Udruga Sunce će kao koordinator projekta sljedeća 24 mjeseci surađivati s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije te crnogorskim partnerima, ekološkom udrugom Green Home i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG).
Opći cilj projekta: Poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa i vrsta od interesa za EU Zajednicu u prekograničnom području.
Specifični ciljevi su:
• Povećati kapacitete i poboljšati međusektorsku suradnju u identifikaciji, monitoringu i upravljanju morskim staništima i vrstama.
• Povećati kapacitete za prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i statusu morskih staništa i vrsta.
• Povećati svijest glavnih korisnika Jadranskog mora kako bi se smanjio njihov utjecaj na morski okoliš.
Glavne aktivnosti projekta uključuju: 
• Seminar o identifikaciji i upravljanju morskom ekološkom mrežom;
• Trening – planiranje upravljanja;
• Izrada mjera/plana upravljanja za morsku ekološku mrežu;
• Jačanje kapaciteta za kartiranje podmorja i monitoring;
• Kartiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 područjima i uspostava monitoringa livada morske cvjetnice posidonije.
• Kampanja za podizanje svijesti među nautičarima u prekograničnom području HR/CG vezano za zaštitu podmorja.
• Program edukacije u svrhu podizanja razine svijesti kod lokalnih prekograničnih zajednica, posebno djece školske i predškolske dobi.
Predviđeni rezultati:
• Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.
• Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije.
• Mjere/plan upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) razvijene kroz konzultacijski proces i njihovo predstavljanje relevantnim institucijama.
• Karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG).
• Izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja.
• Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš.
• Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.
Projekt se financira u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora (IPA II b 2012/2013). Ukupna vrijednost projekta je 333.253,39 eura, a EU financira projekt s 283.265,39 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.