Plakat projekta “Zajedno za prirodu i okoliš”

Sudjelovanje javnosti u procesima koji se tiču okoliša na lokanoj razini predstavlja temeljni preduvjet provedivosti i učinkovitosti odluka lokalne vlasti. Kako se svaka odluka lokalne vlasti odražava na život građana, obostrano povjerenje i suradnja nužni su za kreiranje odluke koja je u interesu građana, prirode i okoliša te omogućava održiv razvoj lokalne zajednice.
Upravo ove postulate promovira plakat pred Vama koji je izradila Udruga Sunce u okviru projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“.