Park šuma Marjan- suzbijanje potkornjaka, sanacija i obnova šume

Park šuma Marjan- suzbijanje potkornjaka, sanacija i obnova šume

Povodom objave javnog poziva od strane Javne ustanove  za upravljanje Park šumom  Marjan za dostavu ponuda za  “lzvođenje pripremnih radova – izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera, unutar zaštićenog područja Park šume Marjan zbog otvaranja pristupa do potkornjakom zaražene drvne zalihe prema odobrenom „Elaboratu izvođenja šumarskih radova, sječe i izrade, te izvlačenja metrice i višemetrice“, Udruga Sunce iznosi svoje stavove vezane uz namjeravane radove:

  1. Invazivnost zahvata – Nakon konzultacija sa stručnjacima iz područja zaštite prirode te stručnjacima iz područja šumarstva, mišljenja smo da je zahvat previše invazivan te da se suzbijanje potkornjaka, sanacija i obnova šume može provesti i bez izrade traktorskih vlaka širine 2,5 metra u ukupnoj dužini od 14 km. Ukoliko se isti i potrebni sigurno nisu u ovom obimu i za svaki pojedini odjel/odsjek Šumsko gospodarske podjele šume. Odnosno u najvećem dijelu Park šume Marjan moguće je provesti sanaciju i iznošenje posjećenog drveća bez izrade vlaka. Jedino na taj način moguće je očuvati ovo osjetljivo, dvostruko zaštićeno područje. Ovakav invazivan zahvat potencijalno će imati veću štetu nego korist za Marjan, posebice ako se uzme u obzir činjenica da je vrlo moguće da potkornjak ovim zahvatom neće biti u potpunosti uklonjen.
  2. Izostanak pravovremenog djelovanja, neprovođenje mjera sanacije i netransparentnost nadležnih institucija – Na loše stanje šume i neprovođenje programa gospodarenja šumom, te osobito mjera biološke sanacije šuma, udruge (https://sunce.itlaganini.org/stanje-sume-na-marjanu-zabrinjavajuce/) i građani upozoravaju već godinama, nastojeći potaknuti Javnu ustanovu za upravljanje Park šumom Marjan na aktivniji angažman. Zaraza potkornjakom utvrđena je prije tri godine, invanzivan potkornjak je zarazio trećinu šume. Izrada traktorskih vlaka dodatno će usporiti ostale radove koji se već sada mogu provoditi i čija je provedba započeta te potom iz nepoznatih razloga prekinuta, kao što je iznošenje zaraženih stabala te postavljanje feromonskih klopki. Iako smo od strane ravnatelja pozvani na razgovor u svezi planiranih radova za izradu traktorskih vlaka te smo na istom sudjelovali smatramo kako cijeli proces nije proveden transparentno i otvoreno te se građanima i struci serviraju rješenja čiju ispravnost ne potvrđuju stručnjaci.
  3. Učinkovitost upravljanja i mjera zaštite – S obzirom da Park šuma Marjan predstavlja najvrjedniji dio prirode u gradu Splita (https://sunce.itlaganini.org/koliko-park-suma-marjan-zaista-vrijedi/), zaštita i upravljanje Park šumom Marjan trebaju biti usmjereni na njeno održavanje i unaprjeđenje, a čemu ovi invazivni radovi zasigurno neće doprinijeti. S obzirom na dosadašnju neučinkovitost nadležnih institucija, smatramo kako je po završetku zahvata vraćanje šume, staza i puteva u prvobitno stanje vrlo upitno te da se ovim zahvatom otvaraju mogućnosti novih građevinskih parcela i daljnje devastacije Marjana.

Stoga podržavamo građane u njihovim nastojanjima da se što prije poduzmu mjere za očuvanje Marjana. Smatramo kako se treba pronaći rješenje koje će omogućiti brzo i hitno suzbijanje potkornjaka, sanaciju i biološku obnovu šume bez daljnjeg odugovlačenja, a uzimajući u obzir približavanje proljeća i aktiviranje potkornjaka. Pritom smatramo da je potrebno okupiti i angažirati šumarske stručnjake koji će se uz javnu ustanovu uključiti u aktivnosti suzbijanja potkornjaka, sanaciju i biološku obnovu šume. Naime, dosadašnji odnos JU prema problemu potkornjaka ne ukazuju na dovoljne kapacitete, znanja i iskustva za rješavanje ovog problema samostalno.

Udruga Sunce Split

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET