Koliko Park šuma Marjan zaista vrijedi?

U svjetlu činjenice o brojnim šumama koje su nažalost izgorjele prilikom nedavnih požara u Dalmaciji donosimo studiju „Procjena usluga ekosustava Park šume Marjan“ (PŠM) izrađenu u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ sufinanciranog sredstvima EU i Ureda za Udruge. Očekujemo kako će informiranje i educiranje šire javnosti, ali i nadležnih institucija o vrijednosti šuma, doprinijeti njihovoj boljoj budućoj zaštiti i obnovi, kao i očuvanju Park šume Marjan.

Naime, u studiji „Procjena usluga ekosustava Park šume Marjan“ ukupna vrijednost usluga šumskih ekosustava Park šume Marjan procijenjena je na 141.608.400 kn godišnje. Vrijednost usluga šumskih ekosustava odnosi se samo na šume u 2/3 obuhvata Park šume Marjan. Stvarna vrijednost usluga ekosustava PŠM je zbog toga veća od procijenjene.

Jasno je, a to i ova studija potvrđuje, da Park šuma Marjan predstavlja najvredniji dio prirode u gradu Splitu. Njezina površina se ne smije smanjivati upravo zbog usluga koje ona pruža svim stanovnicima grada Splita i ostalim posjetiteljima. Zaštita i upravljanje Park šumom Marjan treba biti usmjereno na održavanje i unaprjeđenje svih usluga ovog ekosustava.

Studiju je izradio prof.Tikvić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa zaposlenicima Udruge Sunce, Društva Marjan, Javne ustanove Park šume Marjan i Ekonomskog fakulteta u Splitu. Od prosinca 2016. do veljače 2017. organizirane  su 3 radionice u Splitu na kojima se između ostalog rangiralo 26 usluga ekosustava Marjan po važnosti od najvažnije prema najmanje važnoj.

Prema studiji najvažnije usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Stvaranje čistog i svježeg zraka,
  2. Prirodan prostor za rekreaciju i
  3. Pružanje prirodnog prostora za odmor.

Vrlo važne usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Stvaranje kisika,
  2. Prirodan prostor za edukativne aktivnosti i
  3. Zaštita od erozije tla.

Važne usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Estetska funkcija u krajobrazu i okolišu,
  2. Reguliranje slijevanja i površinskog otjecanja vode,
  3. Prirodan i kulturni prostor za turističko posjećivanje i
  4. Povećanje kvalitete života građana koji žive u blizini park šume.

Također, u Studiji je prema dostupnim informacijama zaključeno da je površine šumskih i drugih ekosustava u Park šumi Marjan potrebno detaljno utvrditi i kartirati za potrebe budućih procjena usluga ekosustava i izrade detaljnih planova upravljanja svim dijelovima Park šume Marjan.

Kroz studiju je također zaključeno da svi oni koji nastoje smanjiti i uzurpirati površinu Park šume Marjan pokazuju nepravilan odnos prema prirodi, jer svoj osobni interes stavljaju iznad interesa ekosustava u kojima žive i tako smanjuju sebi, ali i svim drugim članovima zajednice usluge koje Park šuma Marjan i cjelokupna priroda pruža čovjeku i drugim organizmima.

 Cjelovitu Procjenu sa detaljnim metodama korištenim za procjenu usluga te proračunima za vrijednosti usluga možete pročitati na ovom linku. Uz Procjenu smo pripremili i sljedeće dokumente koje možete pročitati klikom na link: Predgovor, Sažetak i Zaključak.

Vjerujemo da će saznanja i konkretni podaci iz Procjene pomoći poboljšanju zaštite, održavanja i gospodarenja Park šumom Marjan što je u interesu svih građana grada Splita i okolice. Također skraćena verzija ove studije kao i opis ostalih aktivnosti povezanih s PŠ Marjan, a provedenih u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ zajedno s mapom Marjana nalaze se u brošuri koju su pripremili Društvo Marjan i Udruga Sunce. Vaš primjerak brošure možete besplatno dobiti u Udruzi Sunce ili Društvu Marjan.

Tagovi: