Koliko Park šuma Marjan zaista vrijedi?

Koliko Park šuma Marjan zaista vrijedi?

U svjetlu činjenice o brojnim šumama koje su nažalost izgorjele prilikom nedavnih požara u Dalmaciji donosimo studiju „Procjena usluga ekosustava Park šume Marjan“ (PŠM) izrađenu u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ sufinanciranog sredstvima EU i Ureda za Udruge. Očekujemo kako će informiranje i educiranje šire javnosti, ali i nadležnih institucija o vrijednosti šuma, doprinijeti njihovoj boljoj budućoj zaštiti i obnovi, kao i očuvanju Park šume Marjan.

Naime, u studiji „Procjena usluga ekosustava Park šume Marjan“ ukupna vrijednost usluga šumskih ekosustava Park šume Marjan procijenjena je na 141.608.400 kn godišnje. Vrijednost usluga šumskih ekosustava odnosi se samo na šume u 2/3 obuhvata Park šume Marjan. Stvarna vrijednost usluga ekosustava PŠM je zbog toga veća od procijenjene.

Jasno je, a to i ova studija potvrđuje, da Park šuma Marjan predstavlja najvredniji dio prirode u gradu Splitu. Njezina površina se ne smije smanjivati upravo zbog usluga koje ona pruža svim stanovnicima grada Splita i ostalim posjetiteljima. Zaštita i upravljanje Park šumom Marjan treba biti usmjereno na održavanje i unaprjeđenje svih usluga ovog ekosustava.

Studiju je izradio prof.Tikvić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa zaposlenicima Udruge Sunce, Društva Marjan, Javne ustanove Park šume Marjan i Ekonomskog fakulteta u Splitu. Od prosinca 2016. do veljače 2017. organizirane  su 3 radionice u Splitu na kojima se između ostalog rangiralo 26 usluga ekosustava Marjan po važnosti od najvažnije prema najmanje važnoj.

 

Prema studiji najvažnije usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Stvaranje čistog i svježeg zraka,
  2. Prirodan prostor za rekreaciju i
  3. Pružanje prirodnog prostora za odmor.

Vrlo važne usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Stvaranje kisika,
  2. Prirodan prostor za edukativne aktivnosti i
  3. Zaštita od erozije tla.

Važne usluge šumskih ekosustava PŠM su:

  1. Estetska funkcija u krajobrazu i okolišu,
  2. Reguliranje slijevanja i površinskog otjecanja vode,
  3. Prirodan i kulturni prostor za turističko posjećivanje i
  4. Povećanje kvalitete života građana koji žive u blizini park šume.

 

Također, u Studiji je prema dostupnim informacijama zaključeno da je površine šumskih i drugih ekosustava u Park šumi Marjan potrebno detaljno utvrditi i kartirati za potrebe budućih procjena usluga ekosustava i izrade detaljnih planova upravljanja svim dijelovima Park šume Marjan.

Kroz studiju je također zaključeno da svi oni koji nastoje smanjiti i uzurpirati površinu Park šume Marjan pokazuju nepravilan odnos prema prirodi, jer svoj osobni interes stavljaju iznad interesa ekosustava u kojima žive i tako smanjuju sebi, ali i svim drugim članovima zajednice usluge koje Park šuma Marjan i cjelokupna priroda pruža čovjeku i drugim organizmima.

 Cjelovitu Procjenu sa detaljnim metodama korištenim za procjenu usluga te proračunima za vrijednosti usluga možete pročitati na ovom linku. Uz Procjenu smo pripremili i sljedeće dokumente koje možete pročitati klikom na link: Predgovor, Sažetak i Zaključak.

Vjerujemo da će saznanja i konkretni podaci iz Procjene pomoći poboljšanju zaštite, održavanja i gospodarenja Park šumom Marjan što je u interesu svih građana grada Splita i okolice. Također skraćena verzija ove studije kao i opis ostalih aktivnosti povezanih s PŠ Marjan, a provedenih u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ zajedno s mapom Marjana nalaze se u brošuri koju su pripremili Društvo Marjan i Udruga Sunce. Vaš primjerak brošure možete besplatno dobiti u Udruzi Sunce ili Društvu Marjan.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET