Mreža zelenih telefona na seminaru “Sudjelovanje javnosti” u Splitu

U sklopu projekta “Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”, financiranog od strane Europske unije, u Splitu je pod organizacijskom palicom udruge Eko- Pan iz Karlovca od 24.-27. studenoga 2015. održan seminar o sudjelovanju javnosti. Projekt provode ekološke udruge: Eko Pan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis, dok su  suradnici na projektu: Eko Zadar, Zeleni Osijek i Zelena Istra.
Seminar je otvorila Ivana Krstulović Grubišić (Udruga Sunce) kratkim uvodom u temu dana,  a odvijao se u tri etape. Prva je bila rezervirana za „Pravne alate u zaštiti okoliša“ i pravni tim Udruge Sunce – Miju Bašić, koja je izložila prvostupanjski postupak pri ostvarivanju prava na pristup informacijama i Ivanu Krstulović Grubišić koja je svojim maestralnim znanjem i pozitivnom energijom približila pojedine aspekte okolišnog prava sudionicima seminara. Krstulović Grubišić je tako detaljno izložila postupak u smislu prava na pristup informacijama po važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske, a koje je za osobe zaposlene na Zelenom telefonu od krucijalne važnosti prilikom rješavanja pojedinih slučajeva koji svakodnevno pristižu na servis. Također, u okviru svog predavanja Krstulović Grubišić je ostavila vrijeme i za pravnu pomoć sudionicima po pitanju pristiglih slučajeva na servise drugih županija ali i za praktičnu vježbu koja je zaintrigirala sve sudionike, koji su je s velikim zanimanjem pokušavali riješiti, svaki u okviru svog tima.
Druga etapa odvijala se pod nazivom „Novinarstvo i mediji u zaštiti okoliša“, a proveo ju je komunikacijski trener i novinar Milan Koštro. Sudionici su ovdje imali priliku učiti o pravilima ponašanja pri davanju izjava za medije, pisanju priopćenja za javnost te materijala za konferencije za medije. Koštro je tako na jedan zanimljiv i zabavan način razradio problematiku javnog nastupa držeći svoje slušatelje budnima od prve do zadnje minute svog izlaganja. Pojedini sudionici su se tako imali priliku prvi put naći pod svjetlima kamere, ispred profesionalnog novinara i odgovarajući na koncizno i provokativno postavljena pitanja.
Treća etapa seminara bila je rezervirana za radni sastanak sudionika Mreže zelenih telefona Hrvatske koji su razrađivali detaljan plan i program rada Mreže za naredni period.
Sudionici seminara program su ocijenili izrazito kvalitetnim iz čega se da zaključiti kako su ovakva i slična okupljanja profesionalaca dobrodošla, posebice imajući u vidu opći cilj ovog projekta, a to je izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.