“MOŽEŠ I TI” – brošura o aktivnom sudjelovanju u rješavanju problema zaštite okoliša

Izdana je nova publikacija Mreže zelenih telefona MOŽEŠ I TI! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša” s ciljem poticanja građana na veće sudjelovanje rješavanju problema u okolišu. Time se nastoji  postići veću razinu svijesti o potrebi zaštite okoliša i prirodi, a istovremeno izravno doprinijeti samoj zaštiti.

Servis Zeleni telefon (072 123 456) djeluje i razvija uspješnu suradnju s građanima već 26 godina te je ova brošura zbir najčešćih prijavljenih problema u okolišu kao i načina na koje ih građani mogu samostalno riješiti. Publikacija tako nudi dvadeset rješenja za dvadeset okolišnih problema.

Međutim, usvajanje znanja i vještina koje knjižica nudi ne znači da trebate odustati od poziva na Zeleni telefon! Premda slučaj možete riješiti sami uvijek u tome imate jaku podršku. Zajedno stojimo čvrsto u nastojanju da zaštitimo naš divni okoliš i prirodu.

Besplatno preuzmite digitalnu verziju brošure ovdje.

Tiskani primjerak publikacije građani mogu preuzeti kod aktivista Zelenih telefona. Za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju to je Zeleni telefon Udruge Sunce Split. Za ostale službe Zelenih telefona posjetite web stranicu Mreže zelenih telefona hrvatske.


Ova knjižica nastala je u okviru projekta “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” kojeg financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Tagovi: