“MOŽEŠ I TI” – brošura o aktivnom sudjelovanju u rješavanju problema zaštite okoliša

“MOŽEŠ I TI” –  brošura o aktivnom sudjelovanju u rješavanju problema zaštite okoliša

Izdana je nova publikacija Mreže zelenih telefona MOŽEŠ I TI! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša” s ciljem poticanja građana na veće sudjelovanje rješavanju problema u okolišu. Time se nastoji  postići veću razinu svijesti o potrebi zaštite okoliša i prirodi, a istovremeno izravno doprinijeti samoj zaštiti.

Servis Zeleni telefon (072 123 456) djeluje i razvija uspješnu suradnju s građanima već 26 godina te je ova brošura zbir najčešćih prijavljenih problema u okolišu kao i načina na koje ih građani mogu samostalno riješiti. Publikacija tako nudi dvadeset rješenja za dvadeset okolišnih problema.

Međutim, usvajanje znanja i vještina koje knjižica nudi ne znači da trebate odustati od poziva na Zeleni telefon! Premda slučaj možete riješiti sami uvijek u tome imate jaku podršku. Zajedno stojimo čvrsto u nastojanju da zaštitimo naš divni okoliš i prirodu.

Besplatno preuzmite digitalnu verziju brošure ovdje. možeš i ti cijela

Tiskani primjerak publikacije građani mogu preuzeti kod aktivista Zelenih telefona. Za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju to je Zeleni telefon Udruge Sunce Split. Za ostale službe Zelenih telefona posjetite web stranicu Mreže zelenih telefona hrvatske.


Ova knjižica nastala je u okviru projekta “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” kojeg financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET