Izvještaj o radu 2017.

U ponedjeljak, 23.travnja, u Udruzi Sunce održana je Skupština. Na Skupštini je prisustvovalo 16 aktivnih članova od ukupno 29. Skupštinu je otvorila izvršna direktorica Udruge Sunce Gabrijela Medunić-Orlić koja je pozdravila okupljene i predstavila dnevni red:

  1. Predstavljanje i usvajanje revidiranog Financijskog plana za 2018.g.
  2. Predstavljanje i usvajanje revidiranih operativnih planova za 2018.g. (programski i organizacijski, uključujući i komunikacijski)
  3. Predstavljanje i usvajanje financijskog i narativnog Izvještaja o radu za 2017. godinu
  4. Razno

Predstavljeni su revidirani Financijski plan za 2018.g., revidirani operativni planovi Udruge Sunce (programski, organizacijski i komunikacijski). Također izvršna direktorica i predsjednica Upravnog odbora Zrinka Jakl predstavile su Izvještaj o radu za 2017. godinu. Svi su dokumenti jednoglasno usvojeni. Na skupštini je raspravljano i  o aktualnim okolišnim problemima u Dalmaciji s naglaskom na probleme vezane uz gospodarenje otpadom koje je trenutno goruća tema, prisutnim članovima su pojašnjeni pravni postupci koje je Sunce pokrenulo i strateški ciljevi koji se njima nastoje postići.

Izvještaj o radu za 2017. godinu dostupan je na OVDJE.

 

Tagovi: