Izvještaj o radu 2017.

Izvještaj o radu 2017.

U ponedjeljak, 23.travnja, u Udruzi Sunce održana je Skupština. Na Skupštini je prisustvovalo 16 aktivnih članova od ukupno 29. Skupštinu je otvorila izvršna direktorica Udruge Sunce Gabrijela Medunić-Orlić koja je pozdravila okupljene i predstavila dnevni red:

  1. Predstavljanje i usvajanje revidiranog Financijskog plana za 2018.g.
  2. Predstavljanje i usvajanje revidiranih operativnih planova za 2018.g. (programski i organizacijski, uključujući i komunikacijski)
  3. Predstavljanje i usvajanje financijskog i narativnog Izvještaja o radu za 2017. godinu
  4. Razno

Predstavljeni su revidirani Financijski plan za 2018.g., revidirani operativni planovi Udruge Sunce (programski, organizacijski i komunikacijski). Također izvršna direktorica i predsjednica Upravnog odbora Zrinka Jakl predstavile su Izvještaj o radu za 2017. godinu. Svi su dokumenti jednoglasno usvojeni. Na skupštini je raspravljano i  o aktualnim okolišnim problemima u Dalmaciji s naglaskom na probleme vezane uz gospodarenje otpadom koje je trenutno goruća tema, prisutnim članovima su pojašnjeni pravni postupci koje je Sunce pokrenulo i strateški ciljevi koji se njima nastoje postići.

Izvještaj o radu za 2017. godinu dostupan je na OVDJE.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET