DOPIS – Ključni aspekti u postavljanju i kreiranju hrvatskog sustava gospodarenja otpadom

kontenjeri-odvojeno-prikupljanje-otpada

Udruga Sunce, s ukupno 33 supotpisnice, u svijetlu Revizije Plana gospodarenja otpadom RH te rezultatima Revizije, prošlog tjedna dostavila je mišljenje Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Pučkom pravobraniteljstvu i saborskom Odboru za zaštitu okoliša i prirode, o ključnim aspektima u postavljanju i kreiranju hrvatskog sustava gospodarenja otpadom.

Navedeno mišljenje naslanja na iskustvo s terena, kao i na povratne informacije prikupljene u komunikaciji s komunalnim poduzećima u Hrvatskoj. Na javnom savjetovanju koje je bilo otvoreno svega sedam dana, zaključno s 4.12., dostavili smo 20 komentara. Naše komentare kao i sve ostale možete pronaći na linku.

Civilno društvo u Republici Hrvatskoj već dugi niz godina bavi se aktivno problemom gospodarenja otpadom. Ovim putem htjeli bismo ponuditi našu perspektivu i upozoriti na određene aspekte za koje držimo da su ključni, a u nadi da postoji prostor za zajedničku suradnju s ciljem rješavanja gorućih problema po pitanju postavljanja adekvatnog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Problem gospodarenja otpadom je višedimenzionalan i zahtjeva promišljen pristup koji se oslanja na principe kružne ekonomije i održivog razvoja.

Stoga, smatramo kako je nužno preraspodijeliti odgovornosti među ključnim akterima, snažnije uvoditi mjere za smanjivanje otpada, replicirati primjere dobre prakse i uspostaviti komunikacijske kanale, razviti financijska  i zakonska uporišta za uređivanje nacionalnog sustava zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada, osigurati  transparentnost korištenja sredstva. Odnosno, postaviti nacionalni sustav koji bi osigurao ostvarivanje ciljeva na svim razinama od lokalne do županijske, a posebno u manje uspješnim područjima.

Argumente, obrazloženja i naše viđenje problema i ključnih aspekata povezanih s gospodarenjem otpadom u RH  možete pronaći u Dopisu.

Tagovi: