Biološka istraživanja podmorja Primorsko-goranske županije

Udruga Sunce je tijekom lipnja, srpnja i rujna 2013. sudjelovala u istraživačkim aktivnostima projekta MedMPAnet koji je razvijen s ciljem jačanja učinkovitog očuvanja priobalne i morske bioraznolikosti te stvaranjem ekološki povezane mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja.

Na odabranim područjima Primorsko-goranske županije (Susak, Unije, Srakane, Krk, Prvić, Goli otok, Grgur, Rab) proveli smo prvu sustavnu inventarizaciju i kartiranje morskih vrsta i staništa te istraživanje statusa očuvanosti naselja posidonije (Posidonia oceanica). Time je stvorena osnova za buduća istraživanja, a sve s ciljem unaprjeđenja provedbe SPA/BD protokola i ispunjenje obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji u pogledu praćenja stanja i izvješćivanja iz EU Direktive o staništima.

Regionalni koordinator projekta je Centar regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja (RAC/SPA) iz Tunisa, a hrvatski partneri Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode. Projekt je osmišljen kako bi doprinio izgradnji kapaciteta za praćenje stanja (monitoring) i omogućio prikupljanje relevantnih podataka za bolje upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima te za buduća morska područja mreže NATURA 2000.

Fotografije naših aktivnosti i podmorja tijekom ovih terena možete vidjeti na Facebook stranici Sunca.