Izrada studije “Stručna podloga za proglašenje zaštićenog morskog područja na lokalitetu rt Stupišće – otok Vis” u provedbi projekta „Argos“ u sklopu programa prekogranične suradnje Italija Hrvatska 2014.-2020.

rt-stupišće-udruga-sunce-izrada-studije

U sklopu ove usluge, Udruga Sunce izrađuje stručnu studiju za potrebu izrade stručne podloge za proglašavanje lokaliteta rt Stupišće na otoku Visu (Komiža) zaštićenim područjem u kategoriji posebnog rezervata. Temeljem čl. 124 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), stručna podloga je sastavni dio prijedloga akta o proglašavanju zaštićenog područja, a izrađuje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Uz neka prijašnja istraživanja, biološka vrijednost ovog područja identificirana je i kroz istraživanje koja je Udruga Sunce provela 2020. godine u okviru EU projekta ADRIREEF.

Proglašenje zaštićenog morskog područja za cilj ima zaštitu i obnovu prirodnih staništa, povećanje ribljeg fonda, te očuvanje bioraznolikosti, kao našeg najvećeg prirodnog bogatstva.

Naziv usluge: Stručna podloga za proglašenje zaštićenog morskog područja na lokalitetu rt Stupišće – otok Vis

Usluga uključuje izradu stručne studije za potrebu izrade stručne podloge za proglašavanje lokaliteta rt Stupišće na otoku Visu (Komiža) zaštićenim područjem u kategoriji posebnog rezervata.

Naručitelj usluge: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Trajanje usluge: 17.06.2022. – 30.11.2022.

Voditeljica usluge: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.

E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Koraligen – zašto ga moramo čuvati? (2021)