Edukacija odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir

edukacija-dječiji-vrtić-trogir-udruga-sunce-odgojiteljice

Sunce će u sklopu usluge provesti deset modula edukacijskog programa Odgovorno stvaranje i postupanje otpadom te pet edukacijskih radionica za djecu na teme zaštite prirode i okoliša.

Edukacijski program za odgojiteljice ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Usluga uključuje:

1. Radionice u sklopu edukacijskog programa za odgojitelje Odgovorno stvaranje i postupanje otpadom traju ukupno 60 sati (deset radionica u trajanju od šest sati): Uvodna radionica, Održivo gospodarenje otpadom, Kompostiranje – što i kako?, Ekoaktivnosti za djecu jasličkog uzrasta, Ekoaktivnosti za djecu vrtićkog uzrasta, Okolišna odgovornost – energija i voda, Okolišna odgovornost – nabava i prijevoz, Provedba okolišno-odgovornih načela, Okolišna odgovornost u zajednici, Kako je bilo i kako dalje?.

2. Edukacijske radionice s tematikom zaštite prirode i okoliša usmjerene su na djecu u cilju upoznavanja s okolišno-odgovornim ponašanjem u svakodnevnom životu, s posebnim naglaskom na održivo gospodarenje otpadom i kompostiranje. Trajanje svake radionice je 45 minuta.

Naručitelj usluge: DV Trogir

Trajanje usluge: 25. 8. 2022. – 3. 12. 2022.

Voditeljica usluge: Margita Radman, mag. biol. et oecol.

Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje

e-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Preporuke za uključivanje edukacijskih programa organizacija civilnog društva u obrazovne ustanove (2023)

Edukacija odgojiteljica DV Trogir (2022)

Sunce za Sunce – kompostišta u staklenci! (2022)

Izrada kompostišta za DV Maslačak, Trogir (2022)

Usluga Edukacija odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir (2022)