Izrada kompostišta za DV Maslačak, Trogir

kompostiranje-kompostište-dv-maslačak-trogir-sunce

U subotu 10. listopada 2022., u sklopu treće radionice edukacijskog programa Odgovorno stvaranje i postupanjem s otpadom okupili smo se s odgojiteljicama DV Maslačak, Trogir u svrhu izrade kompostišta.

Radionica je započela kratkim teorijskim dijelom kako bi sudionicama približili temi odgovornog prikupljanja biootpada. Dotakli smo se pitanja:

Što se smije bacati na kompostište? Što se ne smije odvajati na kompostište? Koji alata nam je potreban za održavanje? Na koji način možemo uključiti djecu?

Odgovore na ova pitanja možete pronaći na našem blogu Živi zeleno koji svaki mjesec donosi savjete za održivi život.

Nakon teorije krenule smo na praktični dio. Prvo je na redu bilo čišćenje terena planiranog za izradu kompostiša, priprema suhog materijala, zemlje i biootpada. Nakon spajanja drvenog okvira složili smo kompostnu hrpu. Na dno smo stavile veće grane za drenažu, a na njih smo slagale slojeve biootpada, zemlje i suhog materijala.

Dok domar ne pripremi pokrov za kompostište mi smo se poslužile s nekoliko većih grana drveta da zaštitimo kompostište od vanjskih utjecaja.

Sad kada smo odgojiteljicama prenijele naša znanja vezana uz kompostiranje, plan je da se u održavanje kompostišta uključe i djeca.

Sunce će u sklopu usluge Edukacija odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir provesti ukupno deset modula edukacijskog programa Odgovorno stvaranje i postupanje otpadom te pet edukacijskih radionica za djecu na teme zaštite prirode i okoliša.