Edukacija odgojiteljica DV Trogir

edukacija-odgojiteljica-dv-trogir

Usluga Edukacija odgojitelja i djece s temom ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir

U subotu 10. prosinca službeno je završena usluga Edukacija odgojitelja i djece s temom ekološkog i održivog razvoja  u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir. Usluga je provedena je u razdoblju od 1. listopada do 10. prosinca 2022. godine.

Edukatorice Sunca i odgojiteljice DV Trogir intenzivno su se družile u protekla dva mjeseca na ukupno deset radionica za odgojiteljice i pet radionica za djecu. Radionice su održane u sljedećim područnim objektima: PO Maslina, PO Maslačak, PO Sunce. Edukacijski program za odgojiteljice koji se provodio ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

U nastavku vam donosimo kratki uvid u ono što smo radile:

1. Uvodna radionica

Datum održavanja: 1.10.2022.

Prva radionica bila je posvećena upoznavanju svih sudionica i edukatorica Sunca te predstavljanju edukacijskog programa Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom i svega onoga što nas očekuje u narednom periodu. Kako to obično biva, radionica je uključivala participativne aktivnosti poput Intervjuiranja partnera, vježbe Tajni prijatelj. Također smo posjetili reciklažno dvorište kako bi dobile uvid o tome kako se gospodari otpadom u lokalnoj sredini ustanove.

2. radionica Održivo gospodarenje otpadom

Datum održavanja: 8.10.2022.

Na drugoj radionici odgojiteljice su se upoznale s problematikom održivog gospodarenja otpadom raznim aktivnostima: analizom novinskih članaka o otpadu, predavanjem Održivo gospodarenje otpadom, pregledom Akcijskog plana EU za kružno gospodarstvo… Također, osvijestile smo kako gospodarimo otpadom u privatnom životu te unutar ustanove. Za kraj smo zaposlile ruke i reciklirale papir onako kako to možemo i s djecom.

3. radionica Kompostiranje – što i kako?

Datum održavanja: 15.10.2022.

Nastavno na radionicu o održivom gospodarenju otpadom, posebnu smo pažnju pridale kompostiranju – održivom gospodarenju biootpadom. Razgovarali smo o tome što je to kompostiranje, koje su nam dostupne metode, kako uspješno kompostirati i uključiti kompostiranje kao aktivnosti za djecu i odgojitelje u vrtiću. U sklopu radionice izrađeno je i kompostište u dvorištu vrtića, kao i plan održavanja kompostišta i uključivanje djece u kompostiranje.

4. radionica Ekoaktivnosti za djecu jasličkog uzrasta

Datum održavanja: 22.10.2022.

Važan je dio edukacijskog programa i sadržaj o načinima približavanja prirode djeci i razvoju ekološkog odgoja u predškolskoj dobi. Na ovoj radionici odgojiteljice su upoznate s razvojnim fazama djece, konkretno djece jasličke dobi, te njihovoj poveznici s okolišem i prirodom. Predstavljene su korisne aktivnosti i didaktičke igračke od prirodnih materijala koje se mogu koristiti u radu s jasličkom djecom radi podizanja svijesti o prirodi i okolišu. Sunce je prezentiralo i svoje edukacijske materijale koje koristi na teme upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta lokalne zajednice i upoznavanje s problemom onečišćenja. Kako bi teoriju primijenile u praksi, izradile su se hranilice za ptice od kore naranče, kistovi za bojanje od grančica i listova kao i memory od prirodnih materijala pronađenih u dvorištu.

5. radionica Ekoaktivnosti za djecu vrtićkog uzrasta

Datum održavanja: 29.10.2022.

Ova radionica imala je iste ciljeve kao i prethodna, samo je naglasak stavljen na rad sa predškolcima, odnosno načinima educiranja o ekologiji i odgovornom postupanju prema okolišu od rane dječje dobi. U sklopu radionice s odgojiteljicama izrađivale smo voskomote, kao potpuno prirodnu, ekološku i biorazgradivu zamjena za jednokratne plastične i aluminijske folije.

6. radionica Okolišna odgovornost – energija i voda

Datum održavanja: 5.11.2022.

Kako bi svo ekološko obrazovanje bilo vidljivo i u svakodnevici same ustanove, poseban dio edukacijskog programa bio je usmjeren na ozelenjavanje vrtića. Cilj ove radionice bio je upoznati odgojiteljice s načinima okolišnog iskorištavanja energije i vode, mogućnostima poboljšanja i utjecanja na ekološki otisak ustanove na okoliš te osvijestiti o nepotrebnoj potrošnji resursa i gubitcima unutar ustanove. U sklopu radionice odgojiteljice su izradile vlastita ekološka sredstva za čišćenje i paste za zube koristeći prirode materijale.

7. radionica Okolišna odgovornost – nabava i prijevoz

Datum održavanja: 12.11.2022.

Nastavljajući rad na podizanju okolišne odgovornosti ustanove, u sklopu radionice odgojiteljice su upoznate sa zelenom nabavom, osvijestile su svoje potrošačke navike te alternative u prijevozu. Kako bi znanja odmah i primijenile, posjetile smo obližnje trgovine i provele tzv. konzumerističku šetnju – šetnju u kojoj smo analizirale proizvode koje se nude na policama, ekološke opcije, oznake i moguće greenwashing promocije.

8. radionica Provedba okolišno-odgovornih načela

Datum održavanja: 26.11.2022.

Sva nova znanja i vještine s prethodnih dviju radionica primijenjena su kako bi se izradio plan provedbe okolišno-odgovornih smjernica u radu ustanove. U sklopu radionice proveli su se testovi i upitnici o potrošnji u cilju osvještavanja vlastitog ekološkog otiska. Nastavno na ovu radionicu, izrađene su preporuke za DV Trogir, odnosno, predloženi su koraci za postizanje što više okolišno-odgovornog objekta.

9. radionica Okolišna odgovornost u zajednici

Datum održavanja: 3.12.2022.

Okolišno-odgovorni vrtić svoja znanja i vještine dijeli u svojoj lokalnoj sredini pokušavajući uključiti što više aktera u širenje ekoloških poruka i navika. Na ovoj radionici odgojiteljice su se odlučile organizirati sajam razmjene kako bi dodatno poboljšale umrežavanje s roditeljima.

Edukacija-odgojiteljica-DV-Trogir

10. radionica Kako je bilo i kako dalje?

Datum održavanja: 10.12.2022.

Sajam razmjene prigodno je zaokružio cijeli edukacijski program. Sajmu su se odazvali roditelji i djeca grada Trogira te uz zabavu i druženje osvijestili način za poticanje kruženja predmeta u zajednici u cilju smanjenja otpada. Naravno, nismo zaboravili ni vrednovati sve provedene aktivnosti, edukacijski program i rad edukatorica Sunca kako bi ovu uslugu dodatno poboljšale. U toploj atmosferi podijeljene su diplome svim odgojiteljicama/sudionicama edukacijskog programa, a u pravom blagdanskom raspoloženju, međusobno smo se i darovale simboličnim poklonima i lijepim riječima.

Istovremeno s radionicama za odgojiteljice provelo se pet radionica za djecu DV Trogir, PO Sunce na teme važnosti vode i kruženja vode u prirodi, zaštite prirode, odvojenog prikupljanja otpada i osobnog doprinosa zaštiti, zaštite mora i upoznavanja podmorja  i otpada u moru.

Radionice su održane: 16., 22., 28. i 29. studenog te 7. prosinca 2022.

Tagovi: