U Dubrovniku predstavljen Akcijski plan projekta „Plastic Smart Cities Croatia“

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Grad Dubrovnik, a u suradnji s WWF Mediterranean, u sklopu zajedničkog projekta projekta „Plastic Smart Cities Croatia prošli tjedan (10. i 11. svibnja) održali su dvodnevnu radionicu u Dubrovniku.

Na javnoj tribini održanoj u dubrovačkim Lazaretima, predstavnici gradske uprave te komunalnog poduzeća Čistoća predstavili su projekt, a zatim i “Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021.- 2026.“ Marijan Galović nazočnima je govorio o sustavima gospodarenja otpadom.

Drugi dan održana je radionica za predstavnike gradske uprave, javnih poduzeća, kulturnih ustanova i ostale dionike Grada Dubrovnika.

„Grad Dubrovnik napravio je  značajan iskorak činjenicom da je gradonačelnik potpisao Akcijski plan projekta „Plastic Smart Cities“ te smo time postali prvi grad u Hrvatskoj koji ima takav dokument i naš je cilj, kao i želja da se sve što je sadržano u Akcijskom planu i provodi. Ove radionice koje  su okupile predstavnike gradske uprave, javnih poduzeća, kulturnih ustanova i  ostale , zapravo pokazuju da je riječ o veoma ozbiljnom pristupu koji se odnosi na sva poduzeća i ustanove čime Grad Dubrovnik upravlja, a koje su na jednak način kao i mi dužni provoditi Akcijski plan. Glavni koordinatori su Udruga Sunce Split, Čistoća Dubrovnik, kao i dva gradska upravna odjela – Odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša te Odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju. Međutim, odgovornost da se aktivnosti  Akcijskog plana provode leži na svima jer je to cilj i svrha donošenja takvog  dokumenta – da njegovom realizacijom Dubrovnik napravi još jedan korak naprijed prema zaštiti okoliša, očuvanju zdravlja ljudi i svemu onome što je kroz ovaj projekt sadržano“ , istaknula je zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

„Ovaj projekt je nastavak svih dosadašnjih aktivnosti i napora Grada Dubrovnika u pogledu zaštite okoliša i nastojanja smanjenja količine otpada u okoliš. U pripremi je „Odluka o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove, komunalna i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada“ kojom će se donijeti mjere ograničavanja korištenja plastike u redovitom poslovanju te svih javnih događanja u organizaciji ili potpori Grada, a sve u cilju sprječavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Osim ovih radionica, organizirat će se i individualni sastanci sa svim tijelima čija će obaveza biti provođenje ove Odluke kako bi se na jasan način artikulirale i konkretizirale sve potrebne aktivnosti“, izjavila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić.

„Izuzetno smo zadovoljni i ponosni što se Grad Dubrovnik uključio  u ovaj projekt te ćemo svim ustanovama, trgovačkim i komunalnim društvima Grada Dubrovnika biti potpora u provođenju Akcijskog plana, a nastavljamo i  dalje u davanju smjernica koji se tiču našeg područja djelovanja“, izjavio je direktor Čistoće Marko Iveković.

Naime, riječ je  o projektu  na kojemu Grad  Dubrovnik surađuje s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i WWF Mediterranean Marine Initiative na razvoju niza aktivnosti, uključujući provedbu mjera za smanjenje ili zaustavljanje uporabe plastike za jednokratnu uporabu u raznim segmentima društvenog života grada, kao i boljim gospodarenjem plastičnim otpadom. U suradnji s partnerima, Grad Dubrovnik je izradio Akcijski plan te će pokrenuti projekt na pilot području s ciljem smanjenja onečišćenja plastikom za 30% u roku od dvije godine.  Također, donošenjem Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja plastikom, Grad Dubrovnik je poduzeo bitan korak u okviru globalne inicijative WWF-a pod nazivom „Plastic Smart Cities“, a koja ima za cilj spriječiti dotok plastike u prirodu do 2030. godine.

U skladu s Akcijskim planom do kraja ove godine trebala bi biti usvojena posebna odluka kojom će biti ograničena upotreba jednokratne plastike za sva javna događanja, koja (su)organizira ili (su)financira Grad Dubrovnik.

Analiza na osnovu koje je izrađen akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom i sam Akcijski plan izradio je Marijan Galović iz Galović savjetovanja j.d.o.o. u suradnji s Udrugom Sunce Split i Gradom Dubrovnikom.

Tagovi: