Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi’

U listopadu 2012. započeo je projekt ”Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi”. Projekt provodi Udruga ProPARK iz Rumunjske uz pomoć Bundesamt fur Naturschutz (BfN) iz Njemačke, a temeljni mu je cilj podrška i koordinacija razvoja regionalnih i nacionalnih planova za jačanje kapaciteta u svrhu provedbe CBD Programa rada na zaštićenim područjima u istočnoj Europi. 
Iako je razvoj kapaciteta izuzetno važan za efikasno upravljanje zaštićenim područjima, na prostoru Europe samo je nekoliko koordiniranih i sveobuhvatnih programa jačanja kapaciteta. Na prostoru istočne Europe takvi se programi uglavnom provode u obliku jednokratnih tečajeva na bazi pojedinačnih projekata te im nedostaje sistematičan i kontinuiran pristup.
Kako bi se doprinijelo ostvarenju temeljnog cilja projekta, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:
• Procijeniti edukacijske potrebe i potrebu jačanja kapaciteta u svim ciljanim zemljama, s naglaskom na zemlje u kojima će se razviti model za programe kapaciteta;
• Izraditi planove koji će služiti kao model i utvrditi potencijalne provedbene agencije;
• Identificirati i promovirati centre dobre prakse za razvoj kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima;
• Razviti kapacitete ovih centara za provedbu programa (trening trenera,  on-line platforma, mreža stručnjaka, itd;
• identificirati mogućnosti financiranja programa jačanja kapaciteta.
Projekt se sastoji od dvije faze. Prva faza uključuje procjenu potreba za edukacijom u 23 ciljane zemlje, dok druga faza uključuje razvoj nacionalnih i regionalnih planova jačanja kapaciteta te  prijedlog kurikuluma. Nacionalni planovi jačanja kapaciteta djelatnika sektora zaštite prirode razvijat će se kroz suradnju sa dionicima, dok će najrelevantniji među njima biti okupljeni u Radnu skupinu koja će raditi na pripremi, promociji i prihvaćanju/provođenju Plana.
Udruga Sunce koordinira izradu Nacionalnog plana jačanja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja, na razini Hrvatske, te kao konzultant pruža logističku i tehničku podršku radu Radne skupine, prikuplja informacije i priprema materijale relevantne za plan jačanje kapaciteta te koordinira komunikaciju sa svima onima uključenima u ovaj proces na nacionalnoj razini.