Zeleni telefoni Hrvatske u 2015. zvonili su 2707 puta

Na Zelene telefone Hrvatske zaprimljene su 2707 prijave građana u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Analizu poziva pripremile su članice Mreže Zelenih telefona u sklopu projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od strane Europske unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Zeleni telefoni zaprimaju prijave građana o problemima okoliša iz cijele Hrvatske na jedinstveni 072 123 456 broj za Hrvatsku.
I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad, čak 37% (996) prijava, čime se nastavlja trend prijašnjih godina.
No za razliku od prijašnjih godina kada se najveći dio prijava unutar ove kategorije odnosio na neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada odnosno ilegalna odlagališta otpada u ovom razdoblju povećan je broj upita o mogućnostima odvojenog odlaganja pojedinih vrsta otpada kao i upita o mogućnostima povećanja broja kontejnera i kanti za prikupljanje i u konačnici građane zanima gdje završava odvojeno prikupljeni otpad.
Pretpostavljamo da je razlog tome trendu povećanje razine svijesti građana o potrebi primjerenog zbrinjavanja otpada i njegovog odvajanja prema različitim vrstama.
Od ostalih kategorija ističu se prijave unutar kategorija zelenilo (293 prijave) i voda (270 prijava).
Unutar kategorije zelenilo najčešće su prijave građana iz urbanih sredina, a odnose se na održavanje javnih zelenih površina konkretno sječu stabala u gradskim parkovima, alejama i sl. Vrlo često riječ je o redovnim održavanjima, no kako građani nisu upoznati s planovima redovnog održavanja gradskih poduzeća koja skrbe o javnim zelenim površinama, njihova zabrinutost je po našem sudu opravdana.
Smatramo da je osnovni propust poduzeća koja skrbe o javnim zelenim površinama njihova netransparentnost u radu odnosno pružanje informacija građanima o planovima održavanja javnih zelenih površina. U većini županija unutar ove kategorije pristiže i veliki broj prijava parcela na kojima raste ambrozija.
Iako Mrežu čine “morske” i “kopnene” udruge zajednički problem koji unutar kategorije vode prijavljuju stanovnici svih županija je nezakonito pražnjenje septičkih jama i ispuštanje fekalnih voda.  Također, građani reagiraju i na neuobičajene mrlje koje primijete u rijekama, morima i jezerima.
Najveći dio prijava aktivisti Zelenih telefona rješavali su samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima što ukazuje na dva moguća problema: manjak znanja i informacija kod građana te njihov “strah” od posljedica prijave.
Ovom potonjem ide u prilog i činjenica da je još uvijek više od 50% prijava na Zeleni telefon anonimno.
Najveći broj prijava pristiže na Zeleni telefon Zelene akcije, čak 1115 prijava.
Broj prijava na Zeleni telefon Udruge Sunce 2015. godine bio je u porastu u odnosu na razdoblje 2014. godine – zabilježeno je 337 prijava.
Kao što je to slučaj i kod Mreže zelenih telefona, najviše prijavljenih slučajeva odnosi se na kategoriju otpada- čak 45%. Iz ovog podatka slobodni smo zaključiti kako problem otpada ne stagnira već raste, što smatramo izrazito zabrinjavajućim. Međutim, za razliku od prethodnih godina kad se broj prijavljenih slučajeva iz ove kategorije uglavnom odnosio na divlja odlagališta, sada je situacija bitno drukčija što znači da građani prepoznaju važnost odvojenog prikupljanja otpada,  a što je veliki korak naprijed ka rješavanju ovog problema.
Izuzev otpada, veći broj prijava dolazi iz područja bespravne gradnje (9%) i zelenila (8%). U slučaju bespravne gradnje najveći broj prijava se odnosi na nasipavanje obale, što je opet poseban problem s kojim se svakodnevno suočavaju stanovnici priobalja, a stvar je tim veća što se uglavnom radi o zahvatima na pomorskom dobru koje bi prema pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske trebalo biti posebno zaštićeno. Nasipavanje obale je veliki problem oko kojeg bi se hitno trebale pozabaviti nadležne institucije RH. S druge strane, prijave vezane uz zelenilo uglavnom se odnose na održavanje parkova, pilanje stabala i sl.
slika-grafa.jpg
Zeleni telefon Udruge Sunce od svog osnutka 1999. godine pokriva područje dviju županija- Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. U tom razdoblju do danas Udruga Sunce na Zeleni telefon zaprimila je 3049 slučajeva s tim da postoji velika tendencija rasta prijava zadnjih pet godina.
Pravni tim Udruge Sunce koji radi na servisu Zeleni telefon mišljenja je kako bi pri rješavanju okolišnih problema trebala postojati jača suradnja samih građana kao prijavitelja i nadležnih institucija na lokalnoj razini pri čemu posebno ističe komunalno redarstvo lokalnih zajednica.
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.