Zaštita prirode i socioekonomski utjecaj LIFE Artina projekta

Life-artina-Lastovo

Projekt LIFE Artina petogodišnji je projekt u čijoj provedbi sudjeluje i Sunce, a koji uskoro privodimo kraju. Glavni cilj ovog projekta bio je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u Hrvatskoj, a usmjeren je na zaštitu specifičnih ciljnih vrsta morskih ptica: sredozemnog galeba, kaukala i gregulu. Ovaj projekt obuhvaća geografski otoke Lastovo, Vis i Korčulu i Palagružu te njihove arhipelage.

Više o projektu i njegovim aktivnostima možete saznati na ovoj mrežnoj stranici.

U sklopu projekta LIFE Artina, osim provedbe brojnih istraživanja u svrhu zaštite morskih ptica i njihovih staništa, provelo se posebno istraživanje mišljenja i stavova ciljnih skupina, uz istovremeno praćenje socioekonomske dimenzije njegove implementacije.

Projektom su obuhvaćene razne skupine dionika, a u svrhu ovog istraživanja ispitivanje se odnosilo na mještane Lastova, posjetitelje otoka te učenike osnovnih škola s otoka Lastova, Visa i Korčule. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati kako su ciljne skupine doživjele projekt na samom početku te kako su ga doživjele nakon njegove provedbe. Također, cilj je bio procijeniti utjecaj aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje morskih ptica. To uključuje razumijevanje njihovih stavova, promjena u njihovim uvjerenjima, ponašanju kao i razini informiranosti o specifičnoj problematici kojom se projekt bavi.

Paralelno s tim, svrha je istraživanja bila ocijeniti kako je provedba LIFE Artina projekta utjecala na ekonomiju i stanovništvo tog područja, odnosno pružiti dublji uvid u socioekonomske posljedice projektnih aktivnosti na gospodarstvo i stanovništvo otoka Lastova. Ciljne skupine, odnosno sudionici, promatrani su kroz maksimalno četiri hipoteze: H1 Ima bolje znanje o morskim pticama; H2 Ima bolje znanje o opasnostima koje prijete morskim pticama; H3 Ima razvijeniju svijest o važnosti očuvanja morskih ptica; H4 Ima veću spremnost na podršku projektima usmjerenim na zaštitu i očuvanje prirode. U nastavku slijede rezultati istraživanja.

Lokalno stanovništvo otoka Lastovo

Anketama su prikupljani podaci od 122 sudionika u 2019. godini, dok je njih 103 sudjelovalo u anketiranju tijekom 2023. godine. Lokalna zajednica bila je aktivno uključena u projekt putem raznih inicijativa, uključujući informativne brošure, edukacijske staze, projektne info-ploče, događanja poput Noći albatrosa, volonterskih akcija čišćenja, predavanja, medijskih objava te izravnih interakcija.

Istraživanje je pokazalo da veći broj ispitanika razlučuje različite vrste morskih ptica, a također su postali svjesniji potrebe za njihovom zaštitom. Također, ustanovljeno je da su ispitanici stekli znatno više znanja o ovim pticama. Većina ispitanih osoba prepoznaje važnost očuvanja morskih ptica na Jadranu, čuli su za projekt LIFE Artina, podržavaju ga i smatraju da je projekt pozitivno utjecao na lokalnu zajednicu. Ispitanici su izjavili da su postali aktivniji u očuvanju prirode putem svojeg ponašanja i odluka.

S druge strane, na početku projekta 84 % ispitanika bilo je spremno podržati projekt, dok je u kasnijim anketama zabilježen značajan pad podrške za buduće slične projekte. Istaknuta je također bojazan od mogućeg prestanka daljnjih napora u zaštiti morskih ptica nakon završetka ovog projekta.

Svi ispitani parametri ukazuju na statistički značajne razlike između sudionika u projektnim aktivnostima i onih koji nisu sudjelovali. Ovi rezultati pokazuju da su sudionici bolje informirani, svjesniji i skloniji pružanju podrške budućim inicijativama u usporedbi s onima koji nisu sudjelovali. Najčešći su razlozi za nedostatak sudjelovanja u projektu nedostatak vremena, što je navelo otprilike polovica ispitanika, dok je četvrtina njih izrazila nedostatak interesa. Također, 12 % navelo je da su bili neinformirani o projektu ili nisu znali objasniti razloge. Zanimljivo je da su informacije o projektu najmanje doprle do muškaraca te starijih i mlađih dobna skupina.

Školska djece otoka Lastova, Visa i Korčule

Kroz projekt je razvijen i realiziran edukacijski program o morskim pticama namijenjen školskoj djeci koja su dio projektnog područja. Ukupno je prikupljeno 99 ulaznih anketa i 85 izlaznih anketa. Osim toga, ankete su također provođene među djecom koja nisu sudjelovala u edukacijskom programu.

Nakon završene edukacije većina je sudionika mogla navesti najmanje jednu vrstu morskih ptica, a najveći broj njih prepoznao je sve tri vrste. Ispitana djeca također su pokazala napredak u preciznom prepoznavanju prijetnji morskim pticama, kao što su svjetlosno onečišćenje, buka i plastični otpad. Iako su sudionici već na početku istraživanja izražavali izrazito pozitivan stav, ispitivanjem su uočene značajne statističke razlike između učenika koji su sudjelovali u radionicama i onih koji nisu, kao i među učenicima prije i nakon sudjelovanja u edukaciji.

Posjetitelji otoka Lastovo

S početkom istraživanja u 2012. godini, obuhvaćeno je 113 ispitanika putem ulaznih anketa, dok je 2023. godine na izlaznim anketama sudjelovao 131 ispitanik. Projekt LIFE Artina nije imao specifične aktivnosti usmjerene isključivo na posjetitelje otoka Lastovo. Umjesto toga, posjetitelji su bili informirani putem informativnih brošura, edukacijskih staza, projektne info-ploče, sudjelovanjem na javnim događanjima poput Noći albatrosa te medijskim objavama. Važno je napomenuti da je relativno mali broj turista i posjetitelja otoka Lastovo bio upoznat s projektom LIFE Artina prije ili nakon dolaska na destinaciju.

Ispitivanje posjetitelja pokazalo je da imaju skromno znanje o morskim pticama, iako je zabilježena statistički značajna razlika u prepoznavanju samo jedne vrste ptice, sredozemnog galeba. Također je utvrđeno da sada bolje razumiju prijetnji koje ugrožavaju morske ptice. Unatoč tome, ispitanici nisu izrazili izrazito povećanu razinu svijesti i pozitivan stav prema projektu koji je ostao nepromijenjen tijekom trajanja projekta. Sudionici su izražavali vrlo snažnu potporu projektima usmjerenim na zaštitu prirode i očuvanje morskih ptica kako na početku tako i na kraju projekta, pri čemu je podrška iznosila preko 95 %.

Zaključak

Zaključno, projekt LIFE Artina imao je veliku ulogu ne samo u očuvanju i zaštiti morskih ptica na Lastovskom otočju i pučinskim otocima, već i u razvoju suradnje između istraživača i lokalne zajednice. Rezultati ovog istraživanja ističu tu važnu ulogu sudjelovanja zajednice u projektima očuvanja prirode. Oni pokazuju da, kada su lokalne zajednice aktivno uključene i informirane, postoji vidljiv pozitivan utjecaj na njihovo znanje, svijest i volju za podršku naporima zaštite prirode.

Iako je uočena neka početna skeptičnost u podršci sličnim projektima nakon završetka projekta LIFE Artina, važno je prepoznati da kontinuirani napori u obrazovanju i uključivanju zajednice mogu pomoći u prevladavanju tog jaza. Osim toga, pružanjem znanja, posebice mlađim generacijama, o važnosti morskih ptica i prijetnjama koje im prijete, potičemo djecu da postanu čuvari svojeg okoliša. Time ne samo da poboljšavamo njihovo razumijevanje prirodnog svijeta, već potičemo osjećaj odgovornosti i predanosti očuvanju za buduće generacije.