Zajedno za održivi aktivni turizam u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Održivi turizam temelji se na očuvanju prirodnih resursa, promociji kulturne i tradicijske baštine, podržavanju ekonomije lokalne zajednice te zadovoljstvu turista. Sve su to komponentne održivog razvoja i stoga je promocija principa održivog turizma bitan strateški cilj Udruge Sunce kako bi zaštićena i Natura 2000 područja ostala očuvana za buduće generacije.

Kako je opći cilj projekta Priroda Dalmacije održivo korištenja Natura 2000 područja, jedan od njegovih specifičnih ciljeva je i promicanje tih područja kao destinacija održivih oblika aktivnog turizma. S tim ciljem održane su radionice za izradu brošure koja će promovirati zaštićena i Natura 2000 područja te programe aktivnog turizma koji se sada ili će se u budućnosti provoditi  u njima. Tako su organizirane i uspješno provedene tri radionice (26.veljače u Metkoviću, 10. ožujka u Splitu te 12. ožujka u Kninu) uz sudjelovanje ključnih dionika iz sektora aktivnog turizma i zaštite prirode.

Uz organizatora, Udrugu Sunce, na radionici su sudjelovali predstavnici agencija aktivnog turizma,  projektni partneri, predstavnici lokalnih turističkih  zajednica (TZ Metković, TZ Vrlika, TZ Drniš, TZ Knin, TZ Šibensko – kninske županije) te predstavnici pojedinih zaštićenih područja (NP Krka, PP Biokovo).

Sektor zaštite prirode predstavio se prezentacijama zaštićenih područja kojima upravljaju pojedine JU, propisima vezanim za reguliranje posjećivanja, postojećom infrastrukturom kao i mogućnostima razvoja određenih oblika aktivnog turizma.  Provedba održivih oblika aktivnog turizma na brojnim zaštićenim lokacijama u trima odabranim županijama može ujedno i rasteretiti najposjećenija zaštićena područja i tako doprinijeti zaštiti i očuvanju istih.

Daljnje aktivnosti projekta usmjerene prema aktivnom turizmu je izrada kratkog videa kojim će se posebno istaknuti primjena ne ostavljanja tragova tijekom boravka  u prirodi te organizacija trening radionice za vodiče aktivnog turizma u svrhu podizanje kapaciteta  vezano za zaštitu prirode.

Naučimo živjeti u prirodi i s prirodom.