Uspješno završen projekt “Zajedno za prirodu i okoliš”

Zajedno za prirodu i okoliš – ime je novog priručnika za pomoć građanima koji žele reagirati, upozoriti i predložiti promjene za čistiji okoliš i zdravije životno okruženje. Predstavljanjem  priručnika u Splitu i Kninu službeno je završio dvogodišnji istoimeni projekt, a da je motiviranih građana za uključivanje u procese zaštite prirode i okoliša sve više pokazale su ispunjene dvorane.
Sudjelovanje javnosti u procesima na lokalnim razinama, a koji se odnose na očuvanje okoliša i održivi razvoj predstavlja temeljni preduvjet provedivosti i učinkovitosti odluka lokalne vlasti.  Kako bi javnost pravodobno sudjelovala ona mora biti točno i na vrijeme informirana. Ovim projektom htjeli smo ukazati na korisnost i važnost suradnje javnosti i lokalne vlasti u raznim procesima koji se odnose na okoliš kao i predstaviti moguće modele suradnje. Aktivnostima projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“ kao i uvođenjem novih modela suradnje unaprjeđeno je sudjelovanje organizacija civilnoga društva i građana u lokalnim zajednicama četiriju dalmatinskih županija te je poboljšana lokalna politika očuvanja okoliša i održivog razvoja.
U okviru projekta uspješno smo razvili inovativne modele i alate sudjelovanja javnosti:
interaktivnu web mapu Splita – Sinjaj.hr putem koje građani mogu direktno uputiti lokalnu vlast na okolišne probleme u gradu,
savjetodavna vijeća za okoliš u Gradu Splitu i Šibensko-kninskoj županiji te
suradnička vijeća za parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica koja su participativnim pristupom izradila planove održivog turizma za ova područja.
Rezultati rada vijeća kao i interaktivne web mape Sinjaj.hr prikazani su u priručniku kao i preporuke za sve one koji slične modele i alate žele pokrenuti u svojim lokalnim zajednicama. Priručnik osim praktičnih primjera sadrži i poglavlje posvećeno pravu okoliša i zakonskim aspektima vezanim uz sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša. Međunarodni pravni okvir u području zaštite okoliša predstavlja Aarhuška konvencija, koja počiva na načelima tri stupa- pristup informacijama, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu. Tako su u priručniku predstavljena i dva pravna slučaja koje je uspješno vodila i okončala Udruga Sunce.
Osim kroz rad vijeća i interaktivne mape Sinjaj.hr na korisnost i važnost suradnje javnosti i lokalne vlasti u raznim procesima ukazali smo i kroz sljedeće projektne aktivnosti:
– dva  održana seminara o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša za predstavnike udruga i gradova i općina u Dalmaciji,
– trening za udruge o nenasilnoj komunikaciji
– izrađen poster kojim se promovira sudjelovanje javnosti,
– redovan rad Zelenog telefona putem kojeg su građani dobivali informacije i pomoć po pitanjima okolišnih problema te informacije na koji se način mogu aktivno uključiti u procese na lokalnim razinama.
Na projektu su surađivale udruge civilnog društva te jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove. Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce bila je koordinator projekta, a kao partneri su bili uključeni Ekološka udruga „Krka“ Knin, Grad Knin, Općina Kistanje, Javna ustanova Park prirode Telašćica, Općina Sali, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje i Općina Lastovo. Kao suradnik na projektu bio je uključen Grad Split.
Projekt su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH, a ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj bila je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Aktivnosti vezane uz rad suradničkih vijeća u parkovima prirode sufinancirane su putem projekta „SEA Med- razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima“ koji je proveden u partnerstvu s WWF-om i financiran od strane MAVA fondacije.