Uspješan završetak projekta “Skupi, složi, savjesno odloži”

U makarskoj gradskoj upravi 27. studenoga 2019. održana je konferencija za novinare povodom uspješnog završetka projekta „Skupi, složi, savjesno odloži“, nositelja Grada Makarske u kojem je Udruga Sunce Split bila zadužena za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti.

Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić osvrnuo se na glavne ciljeve projekta – podizanje svijesti građana o gospodarenju otpadom te važnost cirkularne ekonomije. Tijekom protekle godine dana, odnosno za vrijeme trajanja projekta tako je bilo tiskano jedanaest tisuća brošura, a obuhvaćeno je 85 posto građana.

Tamara Batinić iz Grada Makarske predstavila je rezultate projekta, od kojih su među značajnijima organizacije dvije javne tribine i emitiranje šest radijskih emisija, kao i tiskanje informativnih letaka koji su građanima distribuirani uz račune za usluge Makarskog komunalca, dok su letci za turiste bili poslani na adrese privatnih iznajmljivača skupa s računima za komunalije. Osim toga, u sklopu projekta „Skupi, složi, savjesno odloži“, organizirano je natjecanje učeničkih radova na temu odvajanja otpada, a predstavljena je i aplikacija Abecedarij otpada. Tamara Batinić naglasila je kako će, bez obzira na završetak projekta, internetska stranica i dalje biti održavana, kao i Abecedarij otpada.

I Mila Lukić iz Makarskog komunalca osvrnula se na Abecedarij otpada te podsjetila kako se na projektnoj stranici mogu pronaći brojni zanimljivi savjeti – ne samo o odvajanju otpada, nego i o pripremi namirnica i održivim kućanstvima. Navela je i da su djelatnici Makarskog komunalca od početka provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti, sakupili znatno više reciklabilnih frakcija otpada, nego ranijih godina.

Udruga Sunce Split bila je zadužena za pripremu i provedbu 37 radionica za djecu, pripremu i obilježavanje dva javna događanja, organizaciju učeničkog natjecanja, realizaciju dvije javne tribine za građane, za osmišljavanje i sudjelovanje u šest radijskih emisija, osmišljavanje sadržaja za šest city-light plakata te pripremu brošure i letaka za građane i turiste, kao i za evaluaciju provedenih aktivnosti. Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje Udruge Sunce Margita Radman na konferenciji je istaknula kako je evaluacija provedenih aktivnosti pokazala da je uistinu ostvaren pozitivan utjecaj te izrazila zadovoljstvo radom na projektu, posebno radionicama za djecu.

Dalibor Radman, voditelj provedbe projekta, naglasio je kako su sve aktivnosti bile provedene u zadanim rokovima, a svim sudionicima projekta „Skupi, složi, savjesno odloži“ čestitala je i ravnateljica Makarske razvojne agencije MARA, Lidija Vukadin Vranješ.

 

Tagovi: