Udruga Sunce Split dobila posebno priznanje EFST-a

Dugogodišnja uspješna suradnja Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Ekonomskog fakulteta u Splitu okrunjena je posebnim priznanjem EFST-a, koje je, prilikom svečanosti u povodu 45. obljetnice osnutka tog fakulteta, uručeno izvršnoj direktorici udruge Gabrijeli Medunić-Orlić.

Udruga Sunce Split prihvatna je organizacija za provedbu stručne prakse, gdje se u suradnji studenata sa splitskog Ekonomskog fakulteta, mentora iz Sunca te mentora s fakulteta sudjeluje unutar društveno korisnog  programa. Suradnja između EFST-a i Sunca počela je još 2015. godine, pa je tako u prosincu 2017. godine uspješno završena provedba dvogodišnjeg projekta „Odgovorno za prirodu“, u kojem su još sudjelovali Udruga BIOM, Društvo Marjan i Pravni fakultet Split. Tada su studenti radili na aktivnostima vezanim uz procjenu usluga šumskih ekosustava i općekorisnih funkcija šuma Park šume Marjan u Splitu.

Izgradnja suradnje s Ekonomskim fakultetom, kao i razvoj te provedba programa dugoročnog volontiranja i programa društveno korisnog učenja za studente, neki su od ciljeva projekata društveno korisnog učenja, kako bi se studentima pružila  interdisciplinarna znanja za monitoring  pristupa informacijama, otvorenosti lokalne uprave i učinkovitosti upravljanja prirodnim dobrima.

Udruga Sunce Split i Ekonomski fakultet zajedno su proveli i dvogodišnji projekt pod nazivom „Studenti uče o građanskom angažmanu -društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša“, a suradnici na projektu bili su još Filozofski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet te Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Trenutno je u provedbi i dvogodišnji projekt koji ima za cilj povezivanje teorijskih i praktičnih znanja putem provedbe programa društveno-korisnog učenja pod nazivom Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno (PAZI! Projekt) čiji je nositelj Udruga Sunce. Ispred EFST-a u tom projektu angažirani su profesori doc.dr.sc. Zoran Mihanović, doc.dr.sc. Lana Kordić i doc.dr.sc. Slađana Pavlinović Mršić.

Osim Ekonomskog fakulteta u Splitu, u projektu PAZI! partneri su Kemijsko-tehnološki fakultet, Pravni i Filozofski fakultet te Udruga bivših studenata i prijatelja KTF-a.

Osnovna ideja društveno korisnog učenja jest povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja s praktičnim radom u neprofitnim organizacijama. Sudjelovanjem visokoškolske ustanove u projektima društveno korisnog učenja studenti preuzimaju odgovornost za provođenje projekta izvan svoje ustanove te se angažiraju u lokalnoj zajednici. Društveno korisno učenje uvijek je povezano s obrazovanjem i mora se temeljiti na kurikulumu, kao i na ideji rada za opće dobro. Po tome se razlikuje – kako od drugih izvankurikularnih volonterskih aktivnosti, tako i od obvezne stručne prakse. Naime, u volonterskom radu težište je na općem dobru, ali nedostaje veza s kurikulumom. Stručna praksa je povezana s kurikulumom, ali joj nedostaje ideja općeg dobra, odnosno usredotočenost studenata na dobrovoljni, općekorisni angažman.

Tagovi: