Tako blizu, a tako daleko! – Dojmovi sa studijskog putovanja

Posjet talijanskoj regiji Venneto s 4,8 milijuna stanovnika, sudionicima studijskog putovanja omogućio je uvid u najuspješnije primjere u odgovornom gospodarenju otpadom temeljenom na principima smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj. Naime, ova regija prednjači u Italiji u odgovornom gospodarenju otpadom pa je čak 77% općina (65% stanovnika) obuhvaćeno odvojenim prikupljanjem otpada sustavom „od vrata do vrata“.

U ovoj talijanskoj regiji djeluje 200 tvrtki koje za bave recikliranjem dok ih je u čitavoj Hrvatskoj tek nekoliko. U regiji se nalazi i gradić Ponte nelle Alpi s 8,500 stanovnika koji odvojeno prikuplja 91,3% otpada te Treviso s 80,000 stanovnika  i 85% odvojenim prikupljanjem otpada…Za nekoliko dana otvara se postrojenje koje će se baviti recikliranjem otpadnih pelena. Svi podaci ukazuju kako su u ovoj regiji daleko odmakli u tzv cirkularnoj ekonomiji koju u zadnje vrijeme spominju i naši političari, najvjerojatnije niti ne znajući što ovaj pojam zapravo podrazumijeva…

Nakon ovakvih putovanja možemo se samo zapitati zašto Talijani mogu, a mi nismo u stanju? Zašto se vrijedne sirovine nalaze na pretrpanom odlagalištu Karepovac zagorčavajući svakodnevni život velikog dijela građana Splita? Zašto se zeleni otpad s Marjana i iz splitskih parkova i vrtova odlaže na Karepovcu? A kad promislimo dublje nameće se i pitanje odgovornosti…Jedna od sudionica studijskog putovanja, impresionirana načinom na koji se naši susjedi odnose prema otpadu, konstatirala je kako se u Hrvatskoj ponašamo kao pijani bogataši, pri čemu je druga dodala, ali ne bogataši, samo pijani… U sveopćoj gospodarskoj krizi naš odnos prema vrijednim sirovinama iznimno je neodgovoran. Opravdanja poput nepostojanja Centra za gospodarenja otpadom samo su opravdanja odgovornih koji nisu spremni provesti promjene koje su zakonska obveza ali civilizacijsko pravo svih građana Splita i Hrvatske. A promjene koje su nužne su hitna uspostava, neovisno o Centru, sustava odvojenog prikupljanja otpada u gradovima te odvojeno prikupljanje biootpada i njegovo kompostiranje.

Ono što je dio sudionika studijskog putovanja znao, a sada su svi imali prilike i uvjeriti su sljedeće činjenice:
•    Bez odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima ne može se postići dovoljna kvaliteta sirovina za njihovu obradu i recikliranje.
•    Cijena obrade miješanog komunalnog otpada i proizvodnje te potom korištenja RDF-a kao goriva u spalionicama ili cementarama je 175 Euro, dok se cijena obrade odvojeno prikupljenog biootpada kreće od 60-80 Eura.
•    Gospodarenje s otpadom s naglaskom na odvojeno prikupljanje stvara nova radna mjesta, smanjuje troškove građanima korisnicima usluge jer naknada za odvoz i zbrinjavanje otpada ostaje ista dok se naknada u slučaju obrade miješanog komunalnog otpada povećava i preko 100%
•    Kompostiranjem biotpada stvara se vrijedan humus koji se potom koristi u poljoprivredi, a dosadašnja iskustva pokazala su povećan prinos na poljoprivrednim površinama koje koriste humus u odnosu na konvencionalna sredstva.
•    Prikupljanje otpada putem uličnih spremnika 70% je skuplje nego sustav „od vrata do vrata“ (primjer sustava „od vrata do vrata“ je i prikupljanje plastike i papira u gradskom kotaru Varoš u Splitu)
•    Dobar sustav odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvu treba se temeljiti na naplati otpada prema količini i poticajima za građane koji su aktivni u nastojanjima za smanjivanje otpada koji svakodnevno stvaraju (primjerice niža naknada za one koji kompostiraju, poklon bonovi za roditelje koji koriste višekratne pelene i sl.).

Sa nama su na studijskom putovanju sudjelovali članovi splitskog Savjetodavnog vijeća za okoliš, predstavnice Grada Splita, komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. iz Splita, predstavnici nevladinog sektora iz Udruge Sunce, Društva Marjan te Građanska inicijative Karepovac- drugo lice Splita, novinar portala Stav, nezavisni vijećnik Splitsko-dalmatinske županije te dopredsjednica MO Kamen. Također na putovanju su sudjelovali i članovi Savjetodavnog vijeća za okoliš Šibensko-kninske županije i to predstavnik Grada Knina i komunalnog poduzeća iz Knina Čistoća zelenilo te Ekološke udruge Krka Knin, te članovi suradničkih vijeća iz parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica, odnosno direktori komunalnih  poduzeća s ovih otoka. Također studijskom putovanju pridružili su se i predstavnici komunalnog poduzeća iz Metkovića, predstavnica Grada Trogira te nevladine udruge Zelena akcija iz Zagreba.

Donosimo i kratak pregled studijskog putovanja

Posjet BIOMAN postrojenju u Maniago (Pordenone)https://www.youtube.com/watch?v=ebuRGPM-xtI
Postrojenju za obradu organskog otpada (kompostiranje i anaerobna digestija)
•    Kapacitet 280.000 tona/godišnje – 6 puta veće od potreba grada Splita
•    200.000 tona kompostiranje, 80.000 tona anaerobna digestija,
•    proizvode 32GWh električne energije
•    Privatno postrojenje, 12 tvrtki BIOMAN (manji suvlasnici provincia Pordenone i tvrtka iz Venezie)
•    Obrađuje 11-12% svog odvojenog biootpada u Italiji
•    Društvena odgovornost- dio energije besplatno daju društveno korisnim poduzećima
•    15-18.000 tona (5-7%)  ne može se iskoristiti za kompostiranje te se dio šalje na daljnje odvajanje, dio na odlaganje, dio na spaljivanje
•    Otpadne vode se pročišćavaju biološko-kemijskim postupcima (reverzna osmoza)
•    Biofilteri za zrak (piljevina); pročišćeni zrak vraćaju u proces
•    50 zaposlenih u postrojenju
•    Obrada biootpada naplaćuje se 85 euro/tona
•    Prve kuće udaljene 1 km
•    Samim radom postrojenja štedi se, odnosno smanjuje onečišćenje za 20160 tona CO2 godišnje; 44,80 tona SO2; 60,80 tona NO2

Općina Ponte nelle Alpi  
•    8.500 stanovnika
•    91,3% odvojeno prikupljenog otpada
•    Komunalno poduzeće, 2006. godine 4,5 zaposlenih osoba, danas  15 ljudi (cijena komunalne naknade ostaje ista)
•    Prikupljanje 2 x tjedno biootpad, sve ostalo 1x u 15 dana
•    Različito dimenzionirani spremnici za različita područja (zgrade, obiteljske kuće, o dimenzijama ovisi i frekvencija prikupljanja)
•    2006. godine odlagali su 348 tona otpada po stanovniku godišnje (prosjek u Hrvatskoj) danas odlažu 28 kg/po stanovniku godišnje
•    Princip smanji:
–    naknada za roditelje koji se odluče koristiti višekratne pelene (u visini troška odlaganja pelena za dijete, 1 tona 180 euro)
–    dućani s mogućnošću  ponovnog punjenja detergenata i sl.
•    Transportni trošak prikupljanja sustavom od „vrata do vrata“ ostao isti u odnosu na prikupljanje putem kontejnera

Više informacija na:
https://www.youtube.com/watch?v=QxvqFO9t2Gs

Dolomiti Ambiente – Santa Giustina (Belluno)
Anaerobna digestija otpada
•    kapacitet cca. 28.000 t/g
•    radi za 42 općine u okolici Belluna
•    proizvodi struju i kompost,
•    kompost se besplatno distribuira poljoprivrednicima u okolici
•    Obrada biootpada naplaćuje se 60-80 Eura (niža cijena za bolju kvalitetu odvojeno prikupljenog biootpada); 175 Euro za miješani komunalni otpad)
•    Prve kuće udaljene 1-2 km

Contarina s.p.a – Treviso 13:00 h
Javno poduzće koje opslužuje 554.000 stanovnika, odnosno 260,000 korisnika usluge, više od 80% otpada je odvojeno prikupljeno!
•    danas odlažu 55 kg/po stanovniku godišnje
•    princip naplate prema količini miješanog otpada
•    pogon za sortiranje otpada nalazi se u naselju

Studijsko putovanje dio je aktivnosti projekta Zajedno za prirodu i okoliš financiranog iz Europskog socijalnog fonda.