Sutra na gradskom vijeću Splita: donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Splita

Nažalost i dalje jedinu motivaciju odgovornima pri donošenju ove Odluke predstavljaju zakonske obveze i sankcije EU, iako očigledno niti one nisu dovoljne.  Nije dovoljan niti nesnosan smrad, uzrokovan povišenim emisijama plinova, a koji je rezultat sanacije odlagališta Karepovac, a koji je opet rezultat premještanja kubika i kubika otpada kako bi se osigurao prostor za izgradnju sanitarne plohe i prihvat novih tona miješanog komunalnog otpada.  Kolika je razina razumijevanja prioriteta u gospodarenju otpadom vidljivo je i iz članka 31. Nacrta Odluke kojime se predviđa kažnjavanje građana koji Čistoći neće predavati biorazgradivi otpad. Što je sa građanima koji kompostiraju i  na ovaj način daju svoj doprinos smanjenu stvaranja otpada?! Je li netko uopće pročitao nacionalni Plan gospodarenja otpadom RH i važnost poticanja kućnog kompostiranja!?

Podsjetimo; već davno smo mogli imati kompostanu i 30% odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada pretvorenog u humus, 30% odvojeno prikupljenog papira, 10 % plastike, 7% stakla…I da imamo sustav koliko bi sad imali više površine za odlaganje one male količine ostatnog miješanog otpada. Iz ove odluke sustav i način njegova funkcioniranja i dalje nisu vidljivi… Za one koji čekaju Centar i kojima je njegova izgradnja izgovor za ne poduzimanje koraka po pitanju sustava odvojenog prikupljanja otpada i smanjivanja stvaranja otpada podsjećamo da Centar do 2020. neće biti gotov. A jednom kad bude gotov njegovi kapaciteti za odlaganje otpada će biti predviđeni za određeni broj godina. Dio otpada će se prerađivati u tzv. RDF koji će se potom spaljivati u cementarama i spalionicama.  Nećemo imati smrad ali ćemo imati emisije još toksičnijih plinova od onih koje sada imamo prilikom sanacije. A naknada će se naplaćivati prema količini isporučenog miješanog komunalnog otpada, i vjerujete s ovakvim postotkom odvojenog prikupljanja otpada neće biti mala, odnosno biti će daleko veća od one koju sada plaćamo. Pribrojimo li ovome sankcije EU za ne postizanje 50% odvojenog prikupljanja otpada, ne možemo, a da se ne zapitamo kuda nas to naša gradska uprava vodi?

Na linku ispod možete pronaći komentare Udruge Sunce na ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Splita.

Komentari_na ODLUKU