Sustav prikupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Splitu- Kako ga učiniti uspješnijim?

Sustav prikupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Splitu- Kako ga učiniti uspješnijim?

Od 01.10.2014. godine započeo je po drugi put pilot projekt odvojenog prikupljana otpada „Od vrata do vrata“ u gradskom kotaru Varoš. Naime svakog 1. i 15. u mjesecu građani ovog kotara mogu u za tu svrhu dobivenim vrećama ostaviti ispred svojih kućnih vrata ili spremnika za komunalni otpad, papir u plavim vrećama i plastiku u žutim. Od 01.04.2015. ovakav sustav prikupljanja plastike i papira primjenjuje se i u kotaru Grad.

Ovaj način prikupljanja otpada pokazao se u mnogim gradovima iznimno uspješnim u osiguravanju visokog postotka kvalitetno odvojenih različitih vrata otpada iz kućanstava; papira, plastike, stakla, biootpada i dr.  (primjerice grad Treviso s 85% odvojeno prikupljenog otpada  ili općina Ponte nelle Alpi s 91,3%). Prednosti takvog načina prikupljanja otpada su visoki stupanj uključenosti građana i odgovornost građana za pravilno odlaganje otpada, kao i brzina prikupljanja te moguća kontrola kvalitete. Prilagođavanje korisnika na uslugu u odnosu na udaljenost od spremnika je izvrsna jer se otpad odlaže ispred samog kućanstva. Mogućnost nepropisnog odlaganja je niska jer je kontrola prikupljenih materijala trenutačna.

S druge strane prema riječima djelatnice komunalnog poduzeća Čistoće d.o.o., Split gđe Ljubice Vrdoljak, količina odvojeno prikupljenog papira i plastike vrlo je niska. Budući je gospođa Vrdoljak sudjelovala u ovom projektu 2008. godine kada je naprasno prekinut nije nam jasno zašto se iskustva i saznanja u prethodnoj prvoj „pilot“ provedbi ne koriste za pridobivanje građana za sudjelovanje u projektu.

Budući nam rezultati provedbe prvog pilot projekta, iako smo ih tražili, nikad nisu dostavljeni, odlučili smo pratiti provedbu drugog pokušaja. Praćenju se, uz zaposlenike Sunca,  priključila učenica Prirodoslovno tehničke škole uključena u program društveno korisnog učenja te jedna volonterka.  1. i 15. u mjesecu obilazio se kotar Varoš te su se brojale, bilježile i fotografirale uočene vreće plastike i papira. Najveći broj uočenih vreća bio je 77. Važno je istaknuti kako nisu svaki put obiđene iste lokacije u kotaru Varoš i kako nije prilikom svakog monitoringa obiđena svaka adresa, tako da je vjerojatno broj vreća i veći od uočenog.

Rezultati su pokazali da odaziv građana i nije tako nizak kao što to tvrdi gđa Vrdoljak, a ovome treba pridodati kako je su prikupljana plastika i papir gotovo 100% čistoće što nam je potvrdio direktor komunalnog poduzeća Čistoća, gosp. Miroslav Delić. Ovaj posljednji podatak važan je, jer što su sirovine bolje odvojene lakše je osigurati njihov daljnji plasman u recikliranje.

I koji su zaključci, što nedostaje ovom sustavu da bi bio uspješniji:

  • Naplaćivanje ostatnog miješanog komunalnog otpada prema količini, što je zakonska obveza, nažalost još uvijek neprovedena potaknulo bi građane na odvojeno prikupljanje otpada
  • Veličinu vreća za plastiku potrebno prilagodit potrebama građana, naime vreće za plastiku su predimenzionirane.
  • Edukacija, edukacija i informiranje– edukacija je bila svedena na dostavu jednog letka zajedno s vrećama uoči početka projekta. Zanimljivo je istaknuti kako nisu uočene vreće za s odvojenom plastikom ili papirom ispred niti jedne odgojno-obrazovne institucije u kvartu (vrtići Tamarin i Madalina, vrtičke kuće Marjan i osnovna škola Marjan)
  • Suradnja s građanima,  prilagodba sustava, obavještavanje o uspjesima,  prilikom monitoringa uočeno je cijeli niz nepravilnosti, primjerice vreće u pojedinim kotarevima nisu prikupljene isti dan, vreće  otvaraju sakupljači boca u potrazi za ambalažom za koju mogu dobiti povratnu naknadu, građani se nikada nisu obavijestili o količinama koje odvojeno prikupljaju.
  • Komunalni redar i naplaćivanje kazni – pojedini građani koristili su ove vreće za odlaganje drugih vrsta otpada, primjerice građevinskog i to ispred svojih vrata. U uspješnim gradovima u odvojenom prikupljanju otpada za ovakve radnje građani se opiminju, a potom snose financijske kazne

Smatramo kako postoji rješenje za svaki od navedenih zaključaka i kako komunalno poduzeće Čistoća treba ustrajat u provedbi ovog sustava.

Stoga, ovim putem molimo sve stanovnike kotara Varoš i Grad da se odazovu te sudjeluju u odvojenom prikupljanju plastike i papira na način na koji je to predviđeno sustavom „Od vrata do vrata“ komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Nadamo se kako će se ova pilot projekt proširiti u ostalim dijelovima grada Splita i postići rezultate gradova koji su spomenuti na početku članka. Grad Split i njegove buduće generacije zaslužuju da svi već danas  uvidimo važnost zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa.

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET