Suradnja Udruge Sunce i Pravnog fakulteta u Splitu

Udruga Sunce je 2015. godine započela suradnju sa Pravnim fakultetom Split, kao suradnikom na EU projektu „Odgovorno za prirodu“ u okviru kojeg su na Pravnom fakultetu održane radionice na temu Okolišnog prava koje su imale za cilj informirati i educirati studente o ulozi, važnosti i položaju okolišnog prava u nacionalnom i EU zakonodavstvu.

Također, tijekom ove dvije godine trajanja projekta uspješno je provođen program dugoročnog volontiranja putem kojeg su nam se u Suncu u određenim ciklusima volontiranja pridružili studenti prava koji su na taj način stekli mogućnost upoznati se sa radom Udruge te sudjelovati u kreiranju pravne prakse na području prava zaštite okoliša sa pravnicama Sunca.

Budući je završetak projekta predviđen za 10. prosinca ove godine, jedna od posljednjih aktivnosti u sklopu projekta je predavanje na Pravnom fakultetu u Splitu, iz područja prava zaštite okoliša.

Stoga nam je iznimno zadovoljstvo ugostiti Izv. prof. dr. sc. zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić, koja će studente i profesore Pravnog fakulteta Split te djelatnike Sunca dodatno educirati o okolišnom pravu predavanjem na temu: „Upravni i građanski aspekti zaštite okoliša“.

Povezivanjem ove dvije materije, građanskog i upravnog prava, predavanje će pružiti jedan širok uvid u teoriju okolišnog prava te će istu povezati s pravnom praskom i radom organizacija civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša, a koje su važan akter u stvaranju te prakse.

Također očekujemo kako će ovo predavanje potaknuti nove studente da se uključe u program volontiranja u Suncu te da na taj način svi zajedno osiguramo održivost ove aktivnosti i po završetku projekta.

Stoga nam se pridružite u utorak, 5. prosinca 2017.g. u 11.30h na Pravnom fakultetu u Splitu, predavaonica broj 4 te saznajte nešto novo o Okolišnom pravu!

Tagovi: