Suradnja Udruge Sunce i Pravnog fakulteta u Splitu

Suradnja Udruge Sunce i Pravnog fakulteta u Splitu

Udruga Sunce je 2015. godine započela suradnju sa Pravnim fakultetom Split, kao suradnikom na EU projektu „Odgovorno za prirodu“ u okviru kojeg su na Pravnom fakultetu održane radionice na temu Okolišnog prava koje su imale za cilj informirati i educirati studente o ulozi, važnosti i položaju okolišnog prava u nacionalnom i EU zakonodavstvu.

Također, tijekom ove dvije godine trajanja projekta uspješno je provođen program dugoročnog volontiranja putem kojeg su nam se u Suncu u određenim ciklusima volontiranja pridružili studenti prava koji su na taj način stekli mogućnost upoznati se sa radom Udruge te sudjelovati u kreiranju pravne prakse na području prava zaštite okoliša sa pravnicama Sunca.

Budući je završetak projekta predviđen za 10. prosinca ove godine, jedna od posljednjih aktivnosti u sklopu projekta je predavanje na Pravnom fakultetu u Splitu, iz područja prava zaštite okoliša.

Stoga nam je iznimno zadovoljstvo ugostiti Izv. prof. dr. sc. zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić, koja će studente i profesore Pravnog fakulteta Split te djelatnike Sunca dodatno educirati o okolišnom pravu predavanjem na temu: „Upravni i građanski aspekti zaštite okoliša“.

Povezivanjem ove dvije materije, građanskog i upravnog prava, predavanje će pružiti jedan širok uvid u teoriju okolišnog prava te će istu povezati s pravnom praskom i radom organizacija civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša, a koje su važan akter u stvaranju te prakse.

Također očekujemo kako će ovo predavanje potaknuti nove studente da se uključe u program volontiranja u Suncu te da na taj način svi zajedno osiguramo održivost ove aktivnosti i po završetku projekta.

Stoga nam se pridružite u utorak, 5. prosinca 2017.g. u 11.30h na Pravnom fakultetu u Splitu, predavaonica broj 4 te saznajte nešto novo o Okolišnom pravu!

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET