Sunce zapošljava komunikatora/icu.

Komunikativan/na si, uporan/na, temeljit/a i kreativan/na u pronalaženju rješenja? Voliš prirodu i želiš svima poslati poruku kako ju je važno očuvati? Uživaš u radu s medijima i širenju poruka putem društvenih mreža?

Ako su odgovori na ova pitanja DA, onda si spreman/na pridružiti se uspješnom timu Udruge Sunce na radnom mjestu Suradnika/ice za komunikacije i odnose s javnošću.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Suradnik/ica za komunikacije i odnose s javnošću

 

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara  stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

 

OPIS RADNOG MJESTA

 • Osmišljavanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti pojedinih projekata u suradnji s voditeljem/ima projekta/projekata.
 • Održavanje odnosa s medijima i promoviranje projektnih aktivnosti i rezultata kroz medijske kanale: pisane, radio, TV, Internet.
 • Podrška u održavanju Internet stranice i društvenih mreža te javnih događanja Udruge.
 • Izrada članaka, publikacija i promotivnih materijala u okviru projekta te njihovo postavljanje na relevantne mrežne stranice i društvene mreže.
 • Izrada i provedba plana distribucije projektnih komunikacijskih materijala te vođenje monitoringa distribucije.
 • Osmišljavanje projektnih kampanja u suradnji s voditeljem/ima projekta/projekata.
 • Priprema i organizacija projektnih javnih i medijskih događanja.
 • Vođenje brige o projektnim zakonskim i ugovornim obavezama Udruge Sunce vezano za komunikaciju i vidljivost (vidljivost donatora, poštivanje autorskih prava i sl.).
 • Podrška voditeljem/ima projekta/projekata u evaluaciji komunikacijskih aktivnosti i postignuća.
 • Nadopunjavanje fizičke i elektronske pohrane medijskih kontakata, medijskih pojavljivanja, komunikacijskih materijala i publikacija.
 • Sudjelovanje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge s naglaskom na provedbu vanjske i unutarnje komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji Udruge Sunce.

 

Uvjeti

 • Viša stručna sprema
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima povezanim s radom s medijima, izrade komunikacijskih materijala, organizacije javnih događanja.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika.
 • Visoka kvaliteta pismenog i usmenog izražavanja, te pismene i usmene argumentacije.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.

 

Prednosti

 • Sveučilišna diploma iz komunikacija/novinarstva, društvenih i srodnih znanosti.
 • Specijalizirana edukacija vezana uz rad medija.
 • Poznavanje medijske scene u RH.
 • Napredno korištenje računalnih programa za oblikovanje tekstova i vizualizacija i služenje pametnim telefonima.
 • Rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva.
 • Iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj.
 • Poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

 

Traženi profil kandidata

 • Senzibilitet za probleme zaštita okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša.
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine.
 • Komunikativnost, upornost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila.
 • Izrazita spremnost na timski rad ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja.
 • Spremnost na povremena putovanja u RH i inozemstvo.

 

Što mi nudimo

Izabrani kandidat/kinja će raditi u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima u zaštiti prirode i okoliša. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz zaštitu prirode i okoliša i upravljanje projektima, mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima, radionicama i konferencijama u sektoru zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja kao i sektoru civilnoga društva.

Početak rada predviđen je u prosincu 2017., na puno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana uz probni rok od 3 mjeseca te mogućnošću produženja ugovora nakon godinu dana.

Predviđen je početak rada na navedenim poslovima uz mogućnost daljnjeg razvoja, širenja opisa posla te preuzimanja odgovornosti voditelja komunikacije ovisno o odobrenim projektima te će se sukladno ovom planu birati osoba odgovarajućih kompetencija i motivacije za napredak.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis.
 • Pismo motivacije, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je zaključno 07. prosinca 2017.

Očekivani početak rada je u prosincu  2017.

 

Postupak odabira kandidata/kinje

Tročlana komisija pročitati će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrati će maksimalno do 8 kandidata/kinja za ulazak uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

Datum objave natječaja: 23.11. 2017.