Sunce traži suradnika za komunikaciju, odnose s javnošću i istraživanja

Voliš putovanja i komunikaciju s različitim profilima ljudi? Vidiš se u dinamičnom i otvorenom timu, usmjerenom postizanju ciljeva zaštite okoliša i prirode, razvoju svakog pojedinca unutar tima i organizacije u cjelini? Dobro se snalaziš i imaš interes za razvijanje i usavršavanje komunikacijskih vještina i znanja te rad s medijima i javnošću? Pozivamo te da se javiš na natječaj za stručno usavršavanje.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce raspisuje natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za:

SURADNIKA/CU ZA KOMUNIKACIJE, ODNOSE S JAVNOŠĆU I DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Prijave zaprimamo do 28. listopada 2019. na e-mail adresu: [email protected]

Opis posla:

 • osmišljavanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti pojedinih projekata u suradnji s voditeljem projekata i voditeljem komunikacija,
 • održavanje odnosa s medijima i promoviranje projektnih aktivnosti i rezultata kroz medijske kanale: pisane i elektroničke,
 • pisanje tekstova, izrada publikacija i promotivnih materijala u okviru projekta te njihovo postavljanje na relevantne mrežne stranice i društvene mreže,
 • izrada i provedba plana distribucije projektnih komunikacijskih materijala te vođenje monitoringa distribucije,
 • osmišljavanje projektnih kampanja u suradnji s voditeljem projekta i voditeljem komunikacija,
 • priprema i organizacija projektnih javnih i medijskih događanja,
 • vođenje brige o projektnim zakonskim i ugovornim obavezama Udruge Sunce vezano za komunikaciju i vidljivost (vidljivost donatora, poštivanje autorskih prava i sl.),
 • podrška voditelju projekata i voditelju komunikacije u evaluaciji komunikacijskih aktivnosti i postignuća,
 • u koordinaciji s voditeljem komunikacija nadopunjavanje fizičke i elektronske pohrane medijskih kontakata, medijskih pojavljivanja, komunikacijskih materijala i publikacija,
 • sudjelovanje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge s naglaskom provedbu vanjske i unutarnje komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji Udruge Sunce,
 • sudjelovanje u društveno istraživačkom radu, a prema specifičnim aktivnostima pojedinih projekata i/ili potrebama Udruge (izrada anketa za potrebe društvenih mreža, analiza anketa, evaluacija, različita sociološka istraživanja), sudjelovanje u pripremi prijedloga projekata i/ili dijela aktivnosti projekata vezanih uz komunikaciju te društvena istraživanja.

Uvjeti:

 • VSS društvenih ili humanističkih znanosti,
 • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovala te je prijavljena u evidenciju Zavoda za zapošljavanje 6 mjeseci,
 • odlično pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskom jeziku,
 • pismeno i usmeno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Prednosti:

 • iskustvo rada u komunikaciji s medijima, izradi komunikacijskih materijala, izradi i vođenju mrežnih stranica, komunikaciji putem društvenih medija, organizaciji javnih događanja, provedbi istraživanja,
 • iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva,
 • vozačka dozvola.

Traženi profil kandidata:

 • senzibilitet za probleme zaštite okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman kroz civilno društvo,
 • izražen odgovoran odnos prema okolišu u svakodnevnom životu,
 • dobre organizacijske i komunikacijske vještine,
 • odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad,
 • spremnost i želja za učenjem i usvajanjem novih znanja i vještina.

Što mi nudimo

Izabrani kandidat/kinja će raditi u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u komunikaciji, zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima u zaštiti prirode i okoliša. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz komunikacijske aktivnosti koje se provode u sklopu projekata financiranih od nacionalnih i međunarodnih donatora, uključujući EU. Suradnja s dionicima i umrežavanje, sudjelovanje na javnim događanjima, brojnim treninzima, sastancima i radionicama, samo su neka od obilježja ovog dinamičnog posla.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije do maksimalno 800 riječi, koje opisuje do sada stečene vještine i znanja relevantne za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad u Udruzi, a na navedenim poslovima te osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Službeni početak prijave na natječaj: 14. listopada 2019.

Rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2019.

Početak rada ovisi o odobrenju zahtjeva za stručno usavršavanje od HZZ-a, očekivano u prosincu 2019.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Tročlana komisija pročitat će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno šest kandidata/kinja za ulazak uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe i testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju.  Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

Tagovi: