Sunce pozdravlja proširenje sustava povratne naknade u novom Pravilniku o ambalaži i jednokratnoj plastici

e-SAVJETOVANJe

Do 10. prosinca 2022. na e-savjetovanju, odnosno javnoj raspravi je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku. Među pristiglim komentarima, nalaze se i komentari Sunca.

Naši prijedlozi usmjereni su unaprjeđenju mjera koje već godinama zagovaramo, a povezane su s izbjegavanjem stvaranja otpada te uvođenju višekratnih rješenja. Recikliranje samo po sebi nije rješenje već rješenja treba tražiti u zamjeni jednokratne plastike višekratnim rješenjima, a ne novim materijalima za jednokratnu upotrebu.

Prvi prioritet u gospodarenju otpadom je smanji njegovo stvaranje, pa bio on od plastike ili drugog materijala.  

U tom smislu smatramo kako pojedinu ambalažu koja štetna za okoliš, ima iznimno kratak vijek trajanja te se zbog svojih svojstava i kvalitete u velikoj mjeri koristi jednokratno treba zabraniti.

Vrlo lagane plastične vrećice su jedan od primjera. Kako u Zakonu o gospodarenju otpadom to nije učinjeno, obvezna naplata tih vrećica krajnjem korisniku je minimalna mjera za ograničavanje njihove uporabe i pozdravljamo je tek kao privremenu mjeru. Svakako je potrebno uvesti krajnji rok nakon kojega one neće biti dostupne na tržištu.

Pozdravljamo uvođenje sustava plaćanje naknade gospodarenja otpadom  koji će omogućiti adekvatno tretiranje proširene odgovornosti proizvođača. Ukoliko isti bude postavljen na odgovarajući i transparentan način omogućit će ono što već godinama zagovaramo: da se financijski teret cjelokupnog sakupljanja i zbrinjavanja otpada konačno makne s komunalnih poduzeća.

Očekujemo omogućivanje sigurnog i tržišno pravednog otkupa sakupljenog otpada od komunalnih poduzeća kao i održivu infrastrukturu koja omogućuje adekvatno otpremanje i efikasnu reciklažu sekundarnih sirovina.Poticanjem razvoja sustava reciklaže u Republike Hrvatske (RH) izravno utječemo na ostvarivanje samodostatnosti na području RH, ali i poštivanje načela blizine.

Ono što je  gotovo najvažnije očekujemo transparentnost i jasnoću u korištenju sredstava prikupljenih putem naknada za gospodarenje otpadom.

Naime, već postoji zabrinutost u vidu transparentnosti korištenja iznosa koje Fond prikuplja kroz poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koju gradovi i općine plaćaju sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.  Iznos prikupljen kroz ovakvu naknadu trebao bi se ulagati direktno za napore smanjenja miješanog komunalnog otpada, odnosno poboljšanja infrastrukture za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje i kompostiranje.

Isto tako, iznos prikupljen kroz naknadu za gospodarenje otpadom trebao bi se ulagati u pokrivanje troškova sakupljanja i recikliranja ali prvenstveno i u poticanje smanjivanja stvaranja otpada odnosno višekratnih rješenja, kao i aktivnosti jačanja svijesti i edukacije šireg građanstva kao i pojedinih ciljanih skupina.

Naši prijedlozi usmjereni su i na uvođenje mjera koje će omogućiti pružanje potpore što širem krugu dionika u provedbi kampanja i edukacijskih programa za jačanje svijesti i edukacije šireg građanstva kao i pojedinih ciljanih skupina.

I konačnonaši prijedlozi za unaprjeđenje Pravilnika vezani su uz njegovu strukturu, preglednost te način prezentiranja javnosti i dionicima. S obzirom na iznimnu složenost problematike te važnost implementacije SUP Direktive i  omogućavanja provedbe prioriteta u gospodarenju otpadom „smanji stvaranje otpada“ i „ponovno upotrijebi“, cijeli sustav treba biti jasan krajnjim obveznicima.

Stoga smopredložili izrađivaču, uz ponovno sređivanje i dorađivanje Pravilnika, izradu grafičkog prikaza odgovornosti, nadležnosti i nadzora kao i toka novca vezanog uz naknade za gospodarenje otpadom, njihovo prikupljanje i kasnije korištenje.

U sklopu projekta JEDRO – “Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” radimo na prikupljanju i analizi ključnih podataka kako bismo doprinijeli unapređenju upravljanja u tri važna područja: voda, energetika i otpad. Naš cilj je dati svoj doprinos rješavanju ekološke krize i suočavanju s klimatskim promjenama.

Ovo priopćenje nastalo je u okviru projekta “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” koji sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda (broj ugovora: UP.04.2.1.06.0033). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna RH (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 469.083,4 eura po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Zelene akcije.

Tagovi: