Sunce podiže kapacitete za kartiranje morskih staništa

Četverodnevni trening “Jačanje kapaciteta za kartiranje i monitoring” održan je u Petrovcu, Crna Gora u sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru” od 06.-10.06.2016.
Trening su organizirale Udruga Sunce iz Hrvatske i Green Home iz Crne gore.  Obuku je prošlo 12 ronilaca, od kojih je pet hrvatskih i sedam crnogorskih predstavnika.
Tijekom treninga sudionici su se upoznali s metodologijom kartiranja i načinima identifikacije vrsta i staništa te prikupljanja podataka za potrebe ekološke mreže Natura 2000.
Pored teorijske obuke, organizirao se i praktični dio prilikom kojeg su se ronioci obučavali za rukovanje sa opremom za istraživanja u podmorju te su prikupljeni i uspoređivani prvi podaci o morskoj travi Posidoniji, ribljim vrstama i morskim algama s područja uvale Pečin i lokaliteta Perazića do, Buljarice i otoka Katič.
U svrhu preciznog i standardiziranog provođenja monitoringa, sudionicima je prikazan video – terenski vodič za praćenje stanja morske cvjetnice Posidonia oceanica i Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja morskih staništa koji su specijalno pripremljeni za ovu obuku i daljnju upotrebu na terenu, čiji se nastavak planira u razdoblju:
– srpanj 2016. kartiranje na području Natura 2000 akvartorij ispred Konavoskih stijena (HR)
– rujan 2016. kartiranje za područje  Rt Arza-Platamuni  (CG)
– travanj/svibanj 2017.  monitoring Posidonije na području Natura 2000 akvartorij ispred Konavoskih stijena (HR)
– travanj/svibanj 2017. monitoring Posidonije  na području Rta Arza-Platamuni (CG)
Tijekom srpnja 2016. planira se i obuka za prebacivanje i obradu prikupljenih podataka u geoinformacijskom sustavu (GIS).
Najveći doprinos projekta “4M”, pored podataka koji će biti prikupljeni je i dodatno pojačanje ljudskih kapaciteta za identifikaciju, kartiranje i monitoring vrsta i staništa koje se nalaze u prilozima Natura 2000 direktive.
Udruga Sunce kao koordinator projekta surađuje s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije te crnogorskim partnerima, ekološkom udrugom Green Home Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG). 

Tagovi: