Sunce je uvijek protiv, a ne nudi ništa! Ma jel stvarno?

Zbog učestalih pitanja i komentara kako udruge samo pričaju i ne nude rješenja, pa i direktnog prozivanja Udruge Sunce, podsjećamo što smo napravili u zadnjih 15 godina kako bi doprinijeli uspostavi održivog gospodarenja otpadom prvenstveno u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Ako je jedna relativno mala organizacija, a kojoj su aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom samo jedan od prioriteta, uspjela osigurati sredstva te okviru vlastitih mogućnosti i vanjskih okolnosti i ograničenja ovo napraviti pitamo se što bilo kada kad bi odgovorni konačno shvatili što znači održivo gospodarenje otpadom te krenuli u ovom smjeru, procijenite sami…

UVRŠTAVANJE SUDJELOVANJA JAVNOSTI KAO ZAKONSKE OBVEZE PRILIKOM DONOŠENJA GRADSKIH I OPĆINSKIH PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM

Nakon što je Sunce tužilo te pobijedilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pred vijećem za Arhušku konvenciju u Bruxellesu uključivanje javnosti u proces donošenja gradskih i općinskih planova gospodarenja otpadom postalo je izričita zakonska obveza (uvršteno u Zakon o održivom gospodarenju otpadom).

KUTIJE ZA PRIKUPLJANJE PAPIRA
Uveli smo sustav odvojenog prikupljanja papira putem kutije za papir. Ideja i dizajn kutije za papir potekla je od našeg člana i jednog od osnivača, gosp. Tomislava Lerotića.
Prve kutije izradila je Udruga Sunce, a danas nekoliko tvrtki na ovaj način prikuplja papir ne samo u Splitu nego i u drugim gradovima Hrvatske. Procjenjuje se da je bez ikakvih potpora grada ili županije u gotovo 15 godina u Splitu prikupljeno oko 20.000,00 tona papira.
Treba voditi računa da ovaj papir nije završio na Karepovcu, odnosno da se radi o četvrtini godišnje količine smeća koje se nerazvrstano odlaže na Karepovac, a da ne govorimo o radnim mjestima i štednji prirodnih resursa. Da se bar prikupljanju papira pristupilo sustavno i uz podršku odgovornih!
PRIKUPLJANJE OPASNOG OTPADA
U škole, vrtiće, gradske kotareve postavili smo 36 spremnika za odvojeno prikupljanje baterija iz domaćinstva. Osim smanjenja količine opasnog otpada na Karepovcu na ovaj način doprinijeli smo edukaciji i informiranju o važnosti odvojenog prikupljanja opasnog otpada iz kućanstva.
PROMJENA PARADIGME
Do nedavno je glavna isprika odgovornih za ne uvođenje odvojenog prikupljanja otpada bila da su Splićani i Dalmatinci mediteranci i kao takvi nemaju kulturu odvajanja otpada.
Jedino istraživanje javnog mijenja po ovom pitanju provela je Udruga Sunce i isto je pokazalo upravo suprotno te da splićani kao glavnu prepreku odvojenom prikupljanju navode nepostojanje sustava!
KOMPOSTIRANJE
Izradili smo sedam kompostišta u zainteresiranim školama Splitsko-dalmatinske županije. Uvidjevši kako za škole često problem predstavlja daljnje održavanje kompostišta u 2014. godini pokrenuli smo edukacijski program Kompostiranje koji za jedan od ciljeva ima uvođenje kompostiranja u kurikulum osnovnih škola kako bi ono trajno zaživjelo u uključenim školama.
EDUKACIJA ŠKOLSKE DJECE
Više od 5000 djece i preko 200 nastavnika sudjelovalo je u našim edukativnim događanjima povezanim s tematikom otpada. Kao glavni problem u provedbi edukacije postavio se nedostatak sustava odvojenog prikupljanja jer što možete reći djeci kada vas pitaju: A gdje su ti kontejneri o kojima pričate?
Već petu godinu zaredom provodi se program društveno korisnog učenja za učenike Prirodoslovno tehničke škole iz Splita, a koji provode stručnu praksu na aktivnostima povezanim s tematikom otpada te na teme poput gospodarenja otpadom, kompostiranja, korištenja plastike izrađuju završne radove.

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA – PRVI PRIORITET U GOSPODARENJU OTPADOM

Proveli smo dva istraživanja, najprije među odgajateljicama, a potom i među roditeljima kako bi utvrdili zbog čega se i kojoj mjeri u gradskim vrtićima koriste jednokratne plastične čaše.

Došli smo do poraznih rezultata da 6000 do 8000 plastičnih čaša dnevno iz splitskih vrtića završi na pretrpanom odlagalištu Karepovac. Nakon toga smo proveli edukaciju i informiranje. Dosad su 3 vrtića odustala od ove okolišno neodgovorne i neodržive prakse kojom se i djeci šalje kriva poruka.
EDUKACIJA I INFORMIRANJE GRAĐANA
Izrađeni su brojni plakati, letci, naljepnice o odvojenom prikupljanju za kontejnere (zbog njih smo bili i na sudu zbog narušavanja komunalnog reda!), predavanja za građane, nastavnike i dr. Izrađena su nastavna sredstva i pomagala za edukaciju o otpadu, interaktivni CD-ROM te Zbirka Otpad.
Letak o kompostiranju bio je distribuiran građanima Brača te na 27000 domaćinstava u Splitu. Letak „Znamo kamo s našim otpadom“ se od 2012. godine uoči Dana planeta Zemlje distribuira na 40000 domaćinstva u Splitu zajedno s uplatnicom za komunalnu naknadu. Održane su izložbe i brojna javna događanja povezana s tematikom otpada.
ZELENI TELEFON
Preko zelenog telefona pružili smo preko 1000 savjeta, informacija i postupanja po pitanju otpada!
ZAGOVARANJE I LOBIRANJE ODGOVORNIH
Održani su brojni sastanci s predstavnicama gradova i općina, okrugli stolovi, tribine, predavanja. Sudjelovali smo na javnim raspravama za planove gospodarenje otpadom kao i relevantnim studijama utjecaja na okoliš.