Sunce ima Strateški plan za 5 godina!

Udruga Sunce je strateško planiranje prepoznala kao iznimno važan alat za organizacijski razvoj i izgradnju kulture učeće organizacije. Dosadašnja planiranja provodila su se u ciklusima od tri godine dok je posljednji strateški plan izrađen za petogodišnje razdoblje od 2011. do 2016.

Budući je rađen za duže, petogodišnje razdoblje, bila je predviđena revizija njegove provedbe tijekom 2013./2014. godine. Međutim u 2014. godini krenuli smo u  proces vanjske evaluacije rada Udruge za desetogodišnje razdoblje od  2005.  do 2015., vođen od strane vanjske konzultantice Marine Škrabalo. Ova evaluacija iskorištena je kao alat za reviziju provedbe važećeg Plana te temelj za novi ciklus strateškog planiranja.

Ulaskom u proces strateškog planiranja u 2015. godini namjera nam je bila na vrijeme se pripremiti i uskladiti s programom Europa 2020 te svim ostalim promjenama koje su se dogodile na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Strateško planiranje uključivalo je i radionicu koja je održana u Rogaču na otoku Šolti, 31. kolovoza te 1. i 2. rujna 2015. Radionica je održana uz konzultacije i facilitiranje Nataše Škrbić, konzultantice za javni i neprofitni sektor.

Cijeli dokument Strateškog plana možete pogledati ovdje!

Sredstva za izradu Strateškog plana, osigurana su iz Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koje je Udruga Sunce korisnik u razdoblju od 2014. do 2016. godine te im se ovim putem još jednom zahvaljujemo na pruženoj podršci.