Sudjelovanje javnosti: Može li bolje?

U sklopu projekta Udruge Sunce „Zajedno za prirodu i okoliš“ 27. i 28. veljače 2014. godine održan je trening „Sudjelovanje javnosti: Može li bolje? – Jačanje vještina facilitiranja predstavnika organizacija civilnog društva” pod vodstvom socijalne pedagoginje Martine Horvat, voditeljice Edukacijskog centra Udruge GONG. Na treningu koji je održan u Segetu je sudjelovalo 13 sudionika iz organizacija civilnog društva s područja Dalmacije.
Zajedničko djelovanje na ciljevima zaštite okoliša i održivog razvoja predstavnika organizacija civilnoga društva te tijela lokalne samouprave kao i ostalih sektora između ostalog, podrazumijeva i organizaciju javnih događnja, seminara, radionica i sastanka. Kako bi dijalog na tim događanjima išao u smjeru iznalaženja zaključaka na obostrano zadovoljstvo svih dionika, javlja se sve veća potreba da se proces odvija poštujući pravila facilitiranja.
Kroz teorijska objašnjenja, moderirane rasprave i razmjene iskustava sa sudionicima te uz iskustvene vježbe i simulacije voditeljica Martina Horvat nas je uspješno uvela u teoriju i metodiku facilitiranja.
S obzirom da se vještina facilitiranja razvija i usavršava kontinuiranom edukacijom i praksom, a kako je za većinu sudionika ovo bio prvi trening ovakvog tipa, Udruga Sunce, motivirana pozitivnim komentarima sudionika, nastaviti će s aktivnostima koje idu prema unapređenju facilitatorskih kompetencija, kako predstavnika civilnog društva tako i predstavnika tijela javne vlasti.