Studijsko putovanje u Njemačku – Posjet organizatorima društveno korisnog učenja

U sklopu projekta Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša Udruga Sunce organizirala je studijsko putovanje u Njemačku za 11 sudionika u trajanju od 19.-24. lipnja 2016.
Sudionici putovanja bili su profesori i profesorice Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišnog odjela za studije mora sa Sveučilišta u Splitu i zaposlenice Udruge Sunce.
Cilj studijskog putovanja bio je posjet Sveučilištima koja provode programe društveno korisnog učenja (Service – learninga) s naglaskom na okolišnu tematiku:
  •  Sveučilište u Erfurtu i NaturErlebnisGarten „Fuchsfarm“ u Erfurtu, Njemačka.
  •  Sveučilište u Kasselu i udruga Die Kopiloten e.V. u Kasselu, Njemačka.
  •  Sveučilište Duisburg-Essen i UniAktiv u Essenu, Njemačka.
Ideje dobivene u Njemačkoj Udruga Sunce će zajedno s profesorima prilagoditi za studente i početi provodi u školskoj godini 2017.-2018. za određen broj studenata 4 fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Cilj društveno korisnog učenja je povezivanje građanskog angažmana i učenja u praksi pa će u sklopu svojih programa, uz ostale aktivnosti, studenti sudjelovati i u organiziranju proslava okolišnih dana koje Sunce već tradicionalno organizira.
U priručniku koji će se izraditi na kraju dvogodišnjeg projekta (kraj 2017. godine) predstavit će se programi društveno korisnog učenja iz Njemačke i Hrvatske.
Projekt financira njemačka zaklada za zaštitu okoliša The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU),  jedna od najvećih europskih fondacija koje promoviraju inovativne okolišne projekte.