Studijsko putovanje u Njemačku – Posjet organizatorima društveno korisnog učenja

U sklopu projekta Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša Udruga Sunce organizirala je studijsko putovanje u Njemačku za 11 sudionika u trajanju od 19.-24. lipnja 2016.
Cilj studijskog putovanja bio je posjet Sveučilištima koja provode programe društveno korisnog učenja (Service – learninga) s naglaskom na okolišnu tematiku:
Ideje dobivene u Njemačkoj Udruga Sunce će zajedno s profesorima prilagoditi za studente i početi provodi u školskoj godini 2017.-2018. za određen broj studenata 4 fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Cilj društveno korisnog učenja je povezivanje građanskog angažmana i učenja u praksi pa će u sklopu svojih programa, uz ostale aktivnosti, studenti sudjelovati i u organiziranju proslava okolišnih dana koje Sunce već tradicionalno organizira.
U priručniku koji će se izraditi na kraju dvogodišnjeg projekta (kraj 2017. godine) predstavit će se programi društveno korisnog učenja iz Njemačke i Hrvatske.
Projekt financira njemačka zaklada za zaštitu okoliša The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU),  jedna od najvećih europskih fondacija koje promoviraju inovativne okolišne projekte.