Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša

Studenti uče o građanskom angažmanu – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša

Početkom godine., 01. siječnja 2016., Udruga Sunce je započela s provedbom projekta Studenti uče o građanskom angažmanu  – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša u trajanju od dvije godine.

Projekt financira njemačka zaklada za zaštitu okoliša The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU),  jedna od najvećih europskih fondacija koje promoviraju inovativne okolišne projekte,  a provodi se u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU).

Suradnici na projektu: Filozofski fakultet, Kemijsko tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet i Sveučilišni odjel za studije mora sa Sveučilišta u Splitu.

Ciljevi projekta i projektne aktivnosti:

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je poticanje građanskog angažmana i osnaživanje javne svijesti s fokusom na području zaštite prirode i okoliša.

Specifični ciljevi su:

  1. Obrazovanje i osposobljavanje mladih ljudi za aktivno građansko sudjelovanje kao i poticanje volonterske djelatnosti u području zaštite okoliša na primjeru tematskih polja Održivo gospodarenje otpadom i Održivi turizam, kroz program Service-Learninga.
  2. Poticanje, unapređenje i sudjelovanje mladih u istraživanju, obrazovanju i promidžbenim aktivnostima vezanima za tematska polja Održivo gospodarenje otpadom i Održivi turizam.
  3. Osnaživanje javne svijesti o značaju održivog gospodarenja otpadom i održivog turizma organiziranjem internacionalnih dana okoliša te interaktivnih događanja za studente i građane Splitu, u suradnji s medijima.
 U svrhu ostvarenja ciljeva projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:
  • priprema i provedba studijskog putovanja u Njemačku s ciljem posjeta sveučilištima koja provode programe društveno korisnog učenja s naglaskom na okolišnu tematiku;
  • organizacija radionice za rad s mladima;
  • izrada programa društveno korisnog učenja za 4 fakulteta s naglaskom na okolišne teme održivi turizam i održivo gospodarenje otpadom;
  • provedba programa društveno korisnog učenja za ukupno 16 studenata
  • izrada priručnika u kojem će biti predstavljeni programi društveno korisnog učenja iz Hrvatske i Njemačke te rezultati provedbe projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta je 125.826,02, pri čemu je 65.514,00 eura osigurano od strane DBU-a, a preostali iznos od 63.312,02 eura sufinancira se sredstvima Udruge Sunce.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET