Predstavljeni rezultati istraživanja o ”zelenom” poslovanju među privatnim iznajmljivačima

Ekološka udruga Krka-Knin, koja je partner na projektu ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije je u utorak 31.10.2017 u gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku u suradnji s Udrugom Sunce organizirala javno predstavljanje rezultata istraživanja  o stavovima iznajmljivača prema održivom turizmu, ”zelenom” poslovanju  i ekološkom certificiranju.

Anketni upitnik  pokazuje da 44% iznajmljivača, koji su surađivali u istraživanju na području Šibensko-kninske županije  uopće nije upoznato s konceptom održivog razvoja turizma. Što jasno pokazuje da, održivi i zeleni turizam ne bih smjeli biti samo koncepti koji se nalaze u strategijama i akcijskim planovima hrvatskog turizma, potrebno je više edukacije i interpretacije o praktičnim koracima, kako okolišnu održivost implementirati u svakodnevno poslovanje privatnih iznajmljivača.

Još jedno interesantno otkriće ovog istraživanja jest činjenica, da je 84% iznajmljivača spremno uložiti vrijeme i novac u program ekološkog certificiranja, kako bi ozelenili vlastito poslovanje, od čega ih 72% smatra kako bi ekološki certifikat pridonio poboljšanju rejtinga smještajnog objekta među gostima,a 48% ih smatra da bi ekološki certifikat utjecao na povećanje broja noćenja.

Ove su činjenice pozitivno doprinijele razvoju programa ekološkog certificiranja za privatne iznajmljivače Dalmatia Green, koji će biti uskoro predstavljen u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u buduće će se širiti i na područje Šibensko-kninske županije i ostalih dalmatinskih županija.

Tagovi: