Predstavljanje završnog javnog događanja u sklopu programa društveno korisnog učenja

U sklopu projekta Studenti uče o građanskom angažmanu  – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliš Udruga Sunce zajedno sa četiri fakulteta Sveučilišta u Splitu: Kemijsko-tehnološkim fakultetom, Sveučilišnim odjelom za studije mora, Filozofskim fakultetom te Ekonomskim fakultetom provela je program društveno korisnog učenja za 8 studenata. Program se sastojao od ciklusa radionica za studente, nakon čega je zadatak studenata bio da organiziraju dva javna vezana uz teme  Održivo upravljanje otpadom i Održivi turizam.

Cilj javnih događanja je povećati znanja i  informirati studente te potom javnost i ciljane skupina o spomenutim  temama.

Dvije grupe studenata organiziraju dva javna događanja 17.03.2017. na dvije lokacije:

 

– Prva grupa studenata: od 10 do 13 h, u prostorijama Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

Javno događanje uključuje prezentaciju studentica za ostale studente i profesore fakulteta, prezentaciju pilot-projekta odvajanja otpada na KTF-u. Nakon prezentacije studentima i profesorima održati ćemo kratku edukaciju učenika o otpadu, nakon čega slijede različite natjecateljske aktivnosti. Razred koji bude najuspješniji u navedenim aktivnostima ostvaruje nagradu koja uključuje besplatni Zeleni izlet u organizaciji Udruge Sunce.

U svrhu promicanja održivog gospodarenja otpadom i razvijanja navika ekološkog ponašanja kod učenika, nakon izvršenih aktivnosti pogledat ćemo malu izložbu učeničkih likovnih radova izrađenih od recikliranih materijala.

– Druga grupa studenata  od 10 do 13 h, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu Javno događanje uključuje predavanje pod nazivom „Održivi turizam – mogućnost, a ne utopija.“ Nakon samog teoretskog djela studenti i profesori će sudjelovati u radnim grupama.

Zajedničko druženje uz hranu i piće se očekuje oko 13 h na Ekonomskom fakultetu. Na istome se mjestu mogu postaviti i sva pitanja te dobiti dodatne informacije o samom projektu.

Tagovi: