Predstavljanje rezultata projekta PAZI!

Predstavljanje rezultata projekta „PAZIPraktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“, bit će održano u četvrtak, 20. veljače 2020. s početkom u 18.00 sati u Amfiteatru A 02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

O rezultatima projekta govorit će izvršna direktorica Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (nositelja projekta) te predstavnici fakulteta partnera uključenih u projekt: Kemijsko-tehnološkog, Ekonomskog, Filozofskog i Pravnog fakulteta.

Dvogodišnji projekt PAZI! počeo je u ožujku 2018. godine. Svi partneri na projektu te uključeni studenti imali su priliku upoznati se s metodom društveno-korisnog učenja, a kroz rad na projektu doprinijeti osvještavanju potrebe očuvanja okoliša te okolišno odgovornog ponašanja u široj društvenoj zajednici. Naglasak je stavljen na poticanje interdisciplinarne suradnje između fakulteta (STEM područje, humanističke i društvene znanosti) i šire društvene zajednice.

Projekt je financiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda te je sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu predstavljanja rezultata projekta bit će prezentiran i zbornik radova 1. Konferencije o društveno korisnom učenju na Sveučilištima, koja se održala 29. i 30. 11. 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Tagovi: