Podijeljene diplome studentima u projektu PAZI!

U petak, 13. ožujka 2020. na Filozofskom fakultetu u Splitu održana je završna prezentacija rezultata projekta PAZI! (Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj) te podjela diploma studentima koji su sudjelovali u projektu.

Nikola Leskur predstavio je projekt na kojem je radila njegova grupa, a radi se o spremnicima za odlaganje opušaka na fakultetima.

-Svi su uglavnom fokusirani na plastiku kao najvećeg zagađivača, no mi smo smatrali da se treba pozabaviti adekvatnim zbrinjavanjem opušaka od cigareta. Činjenica je da svaka treća osoba u Hrvatskoj puši, kao i da, prema dostupnim podacima, svake godine od posljedica pušenja umre 14 tisuća osoba – kazao je Nikola Leskur. Rezultat njihova projekta bit će pepeljare, koje će biti postavljene na fakultete.

Ivana Ledić i Jelena Peraić prezentirale su svoj projekt promocije održivog turizma kroz projekt Udruge Sunce Split „Dalmatia Green“. One su kreirale objave za društvene mreže projekta Dalmatia Green, koje su bile objavljivane tijekom prošlog ljeta.

Edukatorice Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Margita Radman i Lina Matijević govorile su o projektima Eko-kviza, koji su osmislile dvije studentice s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu te o razvrstavanju otpada u kućanstvima, na kojem je radilo troje studenata s Ekonomskog fakulteta. U projektima osmišljenim i provedenim u sklopu projekta PAZI! (Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj) sudjelovalo je 33 studenata.

Dvogodišnji projekt Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj počeo je u ožujku 2018. godine. Opći cilj projekta bio je jačanje svijesti o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskog angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Putem projekta i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknut je aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačana je međusektorska suradnja, a promovirano je i potaknuto društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a partneri četiri splitska fakulteta (Ekonomski fakultet, Kemijsko-tehnološki, Pravni i Filozofski fakultet) te Udruga bivših studenata i prijatelja KTF-a.

Tagovi: