Počele radionice u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić“

U Osnovnoj školi Grohote na Šolti 14. listopada 2019. održane su prve radionice o zbrinjavanju otpada pod nazivom „Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom“ te „Kompostiranje“, koje se provode u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić”. Radionice vodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Krajem listopada bit će održane i radionice za najmlađe u osnovnim školama u Sućurju, Hvaru, Jelsi i Starome Gradu na Hvaru te u osnovnim školama Komiža i Vis na otoku Visu.

-Cilj radionica je upoznavanje učenika s problematikom zbrinjavanja otpada, s naglaskom na važnosti odvajanja otpada te osmišljavanju načina promocije odvajanja otpada i recikliranja. Program se sastoji od više radionica za učenike i nastavnike te još jedne, posebne radionice za nastavnike. Tako će škole istovremeno doprinijeti edukaciji, ali i stvaranju održivog svijeta – istaknula je voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje u Udruzi Sunce Split, Margita Radman.

Radionice su namijenjene djeci nižih i viših razreda osnovnih škola, ali i svim zainteresiranim nastavnicima koji se kroz radionice mogu upoznati s programom, načinima i participativnim metodama rada, a stečeno znanje mogu primijeniti i ponoviti s novim generacijama učenika.

-Edukacije pomažu u razvoju suradnje među najmlađima, potiču kritičko razmišljanje, definiraju problem te pomažu u pronalasku i primjeni rješenja. Sudjelovanjem u programu nastavnici će dobiti i razviti ideje o načinima i mogućnostima uključivanja edukativnog programa u kurikulum pojedinih predmeta – naglasila je Margita Radman.

U procesu proizvodnje često dolazi do ispuštanja štetnih tvari u tlo, vodu i zrak. Ostaci proizvoda i njihova ambalaža zatim se odbacuju kao otpad, koji uglavnom  završava na hrpama u kojima su izmiješane razne tvari: od organskog otpada, do ostataka koji se mogu reciklirati. Uslijed kontaminacije otrovnim tvarima, uključivanje u proces kruženja postaje jako usporen, a često i u potpunosti onemogućen. Priroda se, sa svojim procesima razgradnje i ponovne izgradnje, u tom slučaju ne može  brzo obnavljati, pogotovo u odnosu na brzinu kojom ljudi stvaraju otpad. Prirodni resursi nepovratno se iscrpljuju, a mehanizmi njihove obnove uništavaju.

-Uz odvajanje i recikliranje koji su najvažnije metode za smanjenje neorganskog otpada, ne smijemo zaboraviti kompostiranje koje se smatra ekološki najprihvatljivijim načinom postupanja s biootpadom. Kompostiranjem poštujemo prirodne cikluse i stvaramo vrijedan humus, istovremeno smanjujući količine otpada koje završavaju na odlagalištima – objašnjava Radman.

Projekt Eko Zeko i otočić

Cilj projekta „Eko Zeko i otočić“ je podizanje razine svijesti i znanja među lokalnim stanovništvom i turistima o važnosti održivog gospodarenja otpadom te poticanje preuzimanja odgovornosti i aktivnog sudjelovanja. Radionice za djecu osnovnoškolske dobi samo su jedna od mjera s ciljem poticanja građana na sprječavanje nastanka otpada, kao i odvajanje prikupljenog otpada, kako bi se on mogao ponovno iskoristiti, te poticanje na recikliranje i kompostiranje.

Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, općinama Jelsa i Sućuraj te gradovima Hvar, Komiža, Stari Grad i Vis zadužena je za provođenje projekta ukupne vrijednosti 532.072,87 kuna, od kojih Europska unija sufinancira iznos od 452.261,93 kuna. Projekt prati ciljeve predviđene unutar Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020.“ koji se odnose na zaštitu okoliša i održivost resursa (Prioritetna os 6). Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine I je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a Posredničko tijelo razine II je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tagovi: