Počele radionice u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić“

Počele radionice u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić“

U Osnovnoj školi Grohote na Šolti 14. listopada 2019. održane su prve radionice o zbrinjavanju otpada pod nazivom „Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom“ te „Kompostiranje“, koje se provode u sklopu projekta „Eko Zeko i otočić“. Radionice vodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Krajem listopada bit će održane i radionice za najmlađe u osnovnim školama u Sućurju, Hvaru, Jelsi i Starome Gradu na Hvaru te u osnovnim školama Komiža i Vis na otoku Visu.

-Cilj radionica je upoznavanje učenika s problematikom zbrinjavanja otpada, s naglaskom na važnosti odvajanja otpada te osmišljavanju načina promocije odvajanja otpada i recikliranja. Program se sastoji od više radionica za učenike i nastavnike te još jedne, posebne radionice za nastavnike. Tako će škole istovremeno doprinijeti edukaciji, ali i stvaranju održivog svijeta – istaknula je voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje u Udruzi Sunce Split, Margita Radman.

Radionice su namijenjene djeci nižih i viših razreda osnovnih škola, ali i svim zainteresiranim nastavnicima koji se kroz radionice mogu upoznati s programom, načinima i participativnim metodama rada, a stečeno znanje mogu primijeniti i ponoviti s novim generacijama učenika.

-Edukacije pomažu u razvoju suradnje među najmlađima, potiču kritičko razmišljanje, definiraju problem te pomažu u pronalasku i primjeni rješenja. Sudjelovanjem u programu nastavnici će dobiti i razviti ideje o načinima i mogućnostima uključivanja edukativnog programa u kurikulum pojedinih predmeta – naglasila je Margita Radman.

U procesu proizvodnje često dolazi do ispuštanja štetnih tvari u tlo, vodu i zrak. Ostaci proizvoda i njihova ambalaža zatim se odbacuju kao otpad, koji uglavnom  završava na hrpama u kojima su izmiješane razne tvari: od organskog otpada, do ostataka koji se mogu reciklirati. Uslijed kontaminacije otrovnim tvarima, uključivanje u proces kruženja postaje jako usporen, a često i u potpunosti onemogućen. Priroda se, sa svojim procesima razgradnje i ponovne izgradnje, u tom slučaju ne može  brzo obnavljati, pogotovo u odnosu na brzinu kojom ljudi stvaraju otpad. Prirodni resursi nepovratno se iscrpljuju, a mehanizmi njihove obnove uništavaju.

-Uz odvajanje i recikliranje koji su najvažnije metode za smanjenje neorganskog otpada, ne smijemo zaboraviti kompostiranje koje se smatra ekološki najprihvatljivijim načinom postupanja s biootpadom. Kompostiranjem poštujemo prirodne cikluse i stvaramo vrijedan humus, istovremeno smanjujući količine otpada koje završavaju na odlagalištima – objašnjava Radman.

Projekt Eko Zeko i otočić

Cilj projekta „Eko Zeko i otočić“ je podizanje razine svijesti i znanja među lokalnim stanovništvom i turistima o važnosti održivog gospodarenja otpadom te poticanje preuzimanja odgovornosti i aktivnog sudjelovanja. Radionice za djecu osnovnoškolske dobi samo su jedna od mjera s ciljem poticanja građana na sprječavanje nastanka otpada, kao i odvajanje prikupljenog otpada, kako bi se on mogao ponovno iskoristiti, te poticanje na recikliranje i kompostiranje.

Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, općinama Jelsa i Sućuraj te gradovima Hvar, Komiža, Stari Grad i Vis zadužena je za provođenje projekta ukupne vrijednosti 532.072,87 kuna, od kojih Europska unija sufinancira iznos od 452.261,93 kuna. Projekt prati ciljeve predviđene unutar Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020.“ koji se odnose na zaštitu okoliša i održivost resursa (Prioritetna os 6). Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine I je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a Posredničko tijelo razine II je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET