Osnovano prvo Savjetodavno vijeće za okoliš u Splitu

Osnovano prvo Savjetodavno vijeće za okoliš u Splitu

Od 5. lipnja 2014. u Splitu djeluje Savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita.

Vijeće, kao neformalno savjetodavno tijelo, osnovano je na Svjetski dan zaštite okoliša  u sklopu projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“ s ciljem donošenja preporuka za dva prioritetna okolišna problema u gradu Splitu. Kroz svoj rad Vijeće će pratiti provedbu postojećih okolišnih planova i programa te se uključiti u donošenje novih.

U Vijeću su okupljeni stručnjaci, predstavnici relevantnih institucija, predstavnici komunalnih poduzeća i građani koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem okolišne problematike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Osnivajućem sastanku prisustvovali su:

Ajduković Ivanka – Mali Luka d.o.o.

Draganja Duje – nezavisni član Vijeća Splitsko- dalmatinske županije

Granić Patricija – Udruga Sunce

Grubišić Ivana – Udruga Sunce

Krstić Ivanišević Vedrana – HRT

Šegvić Daniela- Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Marinić Srđan – Društvo Marjan

Medunić Orlić Gabrijela – Udruga Sunce

Marović Ivana – Građanska inicijativa Karepovac- drugo lice Splita

Mušić Igor – Cenzura plus

Povh Daria – PAP/RAC

Ramljak Lada – Parkovi i nasadi d.o.o.

Talić Jasna – Parkovi i nasadi d.o.o.

Terze Davorka – Građanska inicijativa Karepovac

Lovrić Caparin Zlata – Splitsko- dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Delić Miroslav – Čistoća Split d.o.o.

Na osnivajućem sastanku članovi Vijeća usvojili su Smjernice za rad Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita te se usuglasili glede budućeg sastanka- radionice Prioritentni okolišni problemi grada Splita na kojem će Vijeće izabrati okolišne prioritete na kojima će raditi kroz 2014. i 2015. godinu. Radionica će se održati 18. lipnja 2014.

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET