Osnovano prvo Savjetodavno vijeće za okoliš u Splitu

Od 5. lipnja 2014. u Splitu djeluje Savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita.

Vijeće, kao neformalno savjetodavno tijelo, osnovano je na Svjetski dan zaštite okoliša  u sklopu projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“ s ciljem donošenja preporuka za dva prioritetna okolišna problema u gradu Splitu. Kroz svoj rad Vijeće će pratiti provedbu postojećih okolišnih planova i programa te se uključiti u donošenje novih.

U Vijeću su okupljeni stručnjaci, predstavnici relevantnih institucija, predstavnici komunalnih poduzeća i građani koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem okolišne problematike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Osnivajućem sastanku prisustvovali su:

Ajduković Ivanka – Mali Luka d.o.o.

Draganja Duje – nezavisni član Vijeća Splitsko- dalmatinske županije

Granić Patricija – Udruga Sunce

Grubišić Ivana – Udruga Sunce

Krstić Ivanišević Vedrana – HRT

Šegvić Daniela- Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Marinić Srđan – Društvo Marjan

Medunić Orlić Gabrijela – Udruga Sunce

Marović Ivana – Građanska inicijativa Karepovac- drugo lice Splita

Mušić Igor – Cenzura plus

Povh Daria – PAP/RAC

Ramljak Lada – Parkovi i nasadi d.o.o.

Talić Jasna – Parkovi i nasadi d.o.o.

Terze Davorka – Građanska inicijativa Karepovac

Lovrić Caparin Zlata – Splitsko- dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Delić Miroslav – Čistoća Split d.o.o.

Na osnivajućem sastanku članovi Vijeća usvojili su Smjernice za rad Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita te se usuglasili glede budućeg sastanka- radionice Prioritentni okolišni problemi grada Splita na kojem će Vijeće izabrati okolišne prioritete na kojima će raditi kroz 2014. i 2015. godinu. Radionica će se održati 18. lipnja 2014.