Općina Ugento domaćin tematske radionice o poboljšanju nadzora i upravljanja morskim zaštićenim područjima Natura 2000 u Italiji

javni_nastup_publika_mikrofon

Poboljšanje nadzora i upravljanja morskim i obalnim zaštićenim područjima ključno je za očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu morskih ekosustava. Kroz Interreg Italija – Hrvatska EFFICIENTN2K prekogranični projekt cilj nam je unapređenje učinkovitosti zaštite i upravljanja ovim područjima, posebice unutar ekološke mreže Natura 2000. Taj ćemo cilj ostvariti kroz suradnju, razmjenu znanja i implementaciju inovativnih rješenja.

Radionice o poboljšanju nadzora i upravljanja morskim zaštićenim područjima

Općina Ugento, partner u projektu EFFICIENTN2K, bila je domaćin tematske radionice o poboljšanju nadzora i upravljanja morskim zaštićenim područjima dijela ekološke mreže Natura 2000 kojoj je prethodila detaljna analiza pritisaka i kapaciteta institucija koje su nadležne za zaštićena područja i u Hrvatskoj i Italiji. Kao i u Hrvatskoj, u Italiji postoje razne institucije odgovorne za zaštitu prirodnih i okolišnih resursa. Često zaštita okoliša nije njihov jedini cilj i u mnogim se slučajevima njihova područja djelovanja preklapaju. Stoga je bilo važno organizirati radionicu na kojoj će prisustvovati sve institucije uključene u upravljanje parkovima regije Apulija.

Radionica, održana 21. svibnja 2024. godine, započela je institucionalnim pozdravima gradonačelnika Ugenta, Salvatorea Chige te sudjelovanjem uglednih institucionalnih predstavnika i ključnih dionika, uključujući ravnatelje odabranih pilot-područja u Apuliji. Kao predstavnici ovih područja, njihov doprinos bio je ključan u identificiranju aktivnosti potrebnih za osiguranje boljeg očuvanja morskog i obalnog područja.

Izvor: Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”

Radne skupine i preporuke za poboljšanje upravljanja morskim zaštićenim područjima

Nakon uvodnih predavanja, radionica je podijeljena u tri radne skupine, svaka posvećena jednoj od glavnih prijetnji koje pogađaju naša morska i obalna zaštićena područja, a to su: ilegalni ribolov, onečišćenje površinskih voda i požari. Cilj ovih skupina bio je razviti daljnje uvide i preporuke o mogućim mjerama koje treba provesti za poboljšanje zaštite i upravljanja morskim zaštićenim područjima u Jadranu. Radionica je zaključena sažetkom rasprave usmjerenim na sastavljanje svih predloženih praktičnih rješenja u konačnu deklaraciju koju će usvojiti institucije i dionici izravno uključeni u upravljanje i zaštitu morskog okoliša.

Izvor: Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”

Općina Ugento iskoristila je ovu priliku da još jednom izrazi svoj ponos što je dio projekta EFFICIENTN2K, potvrđujući svoju predanost održivom i učinkovitom upravljanju morskim područjima u mreži Natura 2000.

Projekt EFFICIENTN2K financiran je u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska (Prioritet programa 5 – Integrirano upravljanje za jaču suradnju). Projektni partneri su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce kao vodeći partner i Općina Ugento.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost partnera projekta i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izvor naslovne fotografije: Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”

efficientn2k_eu_

Tagovi: